ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

Il cambio storico di un interruttore completato con successo

Dal 5 maggio al 4 giugno 2014 abbiamo svolto un lavoro del cambio di un interruttore Hitachi LRY-C1 ad un MR VRD 1300Y in un trasformatore 250mVA / 400kV, il lavoro che ci è stato assegnato da un’azienda polacca PSE S.A. Il progetto si è svolto a Danzica, tutto il lavoro è stato fatto nel […]

Historyczna wymiana przełącznika zakończona sukcesem

W dniach od 5 maja do 4 czerwca 2014 roku wykonaliśmy na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. wymiany wysłużonego przełącznika zaczepów Hitachi LRY-C1 na MR VRD 1300Y w transformatorze 250MVA / 400kV. Miejscem projektu była stacja elektroenergetyczna w Gdańsku, wszystkie prace zostały wykonane na miejscu zainstalowania transformatora. Wymiana przełącznika w tak dużej jednostce to nie […]

La relazione dalla celebrazione del 15° anniversario della Energo-Complex

Il 24 ottobre 2013 si e svolta la celebrazione festiva del 15° anniversario della ENERGO-COMPLEX. La prima parte ha avuto luogo presso la nostra sede a Piekary Śląskie (Polonia). Abbiamo fatto vedere la nostra azienda agli ospiti invitati, abbiamo raccontato la nostra storia e gli ottenimenti, abbiamo anche mostrato il nostro nuovo laboratorio di analisi […]

Relacja z uroczystych Obchodów 15-lecia Energo-Complex

24 października 2013 roku odbyły się uroczyste Obchody 15-lecia EnNERGO-COMPLEX. Pierwsza część miała miejsce w naszej siedzibie w Piekarach Śląskich. Zaproszonych gości oprowadziliśmy po firmie, opowiedzieliśmy o naszej historii i osiągnięciach oraz pokazaliśmy nasze nowe laboratorium analityczne materiałów elektroizolacyjnych. Następnie przenieśliśmy się do Siemianowic Śląskich, aby w Parku Tradycji Górniczo-Hutniczej rozpocząć drugą część Obchodów. Rozpoczęliśmy […]

Invito alla celebrazione del 15. anniversario del ENERGO-COMPLEX

Abbiamo un grande piacere di invitarvi a festeggiare il 15° anniversario della societa ENERGO-COMPLEX, che terra luogo il 24 ottobre, 2013. IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI: giovedi 24.10.2013 900 Benvenuto ai Visitatori 900 – 1100 Visita nella sede dell’azienda (laboratorio dove si svolgono analisi dei materiali elettro – isolanti, stand tematici) 1130 – 1230 Aperitivo / […]

Zaproszenie na obchody 15-lecia ENERGO-COMPLEX

Mamy wielki zaszczyt zaprosić Państwa na obchody 15-lecia firmy ENERGO-COMPLEX, które odbędą się 24 października 2013. PLAN OBCHODÓW: czwartek 24.10.2013 900 Powitanie Gości 900 – 1100 Zwiedzanie siedziby (laboratorium analiz mat. elektroizolacyjnych, stoiska tematyczne) 1130 – 1230 Poczęstunek / Catering 1230 – 1330 Przejazd zaproszonych Gości do sali konferencyjnej (zapewnia Organizator) 1330 – 1500 Prezentacja […]

Attuazione del TrafoGrade

La societa ENERGO-COMPLEX Srl usufruendo dei fondi comunitari del Fondo per lo Sviluppo Regionale ha realizzato il sistema „TrafoGrade” che sostenere la gestione dei trasformatori.

Wdrożenie systemu TrafoGrade

Firma ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. w oparciu o środki unijne z funduszu Rozwoju Regionalnego wdrożyła system „TrafoGrade” wspomagający zarządzanie transformatorami.

Konferencja „Transformatory w Eksploatacji 2013” już za nami

W dniach 24-26 kwietnia 2013 roku w Hotelu Aquarius Spa w Kołobrzegu, odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Transformatory w Eksploatacji”. Również w tym roku nie zabrakło ciekawych tematów, które zostały wygłoszone podczas sześciu sesji. Po każdym wygłoszonym referacie Uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań, które niejednokrotnie wywołały burzliwą dyskusję. Już pierwszego dnia na […]

Conferenza su „Impiego dei Trasformatori 2013” si è già svolta

Il 24-26 aprile 2013, presso l’Hotel Aquarius Spa a Kolobrzeg (Polonia), si è svolta la VII Conferenza Internazionale Scientifico e Tecnica – „Impiego dei Trasformatori 2013”. Anche quest’ anno, non mancavano gli argomenti interessanti presentati nel corso di sei sessioni. Dopo ogni relazione presentata, i partecipanti avevano l’opportunità di porre le domande, che tante volte […]