ENERGO-COMPLEX oferuje serwis, remonty transformatorów mocy i podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ). Ważny elementem oferowanych usług jest również modernizacja transformatora na miejscu zainstalowania, która przedłuża bezawaryjny czas eksploatacji nawet o 15 lat.

Nasza oferta usług remontowo-modernizacyjnych obejmuje:
– przeglądy i remonty transformatorów na miejscu zainstalowania
– rewizje wewnętrzne transformatorów
– uzdatnianie oleju transformatorowego
– regenerację oleju transformatorowego
– wykonanie uszczelnienia
– modernizację układów chłodzenia
– montaż zaworów i zasuw
– wymianę osprzętu
– czyszczenie i malowanie transformatorów
– konserwację antykorozyjną

ENERGO-COMPLEX oferuje przeglądy i remonty podobciążeniowych przełączników zaczepów
Przegląd obejmuje:

– wymianę oleju w przełączniku (przerzutniku mocy)
– czyszczenie tulei i głowicy mocy
– kontrolę stanu styków i sprężyn
– sprawdzenie zgodności stopni zaczepów napędu z głowicą
– sprawdzenie i konserwacja przekładni kątowych
– sprawdzenie i konserwację szafy sterowniczej napędu PPZ
– pomiar i rejestrację czasów własnych
– rejestracja ciągłości prądowej

W razie konieczności wymiany podzespołów, dysponujemy szerokim asortymentem części zamiennych produkowanych przez naszą firmę. Aby skrócić czas wyłączenia transformatora do minimum, jesteśmy w stanie dostarczyć kompletną wyremontowaną głowicę dowolnego typu. Zapewniamy niezbędną ilość oleju do wymiany w PPZ oraz wszystkie specjalistyczne narzędzia wykorzystywane w trakcie przeglądu. Przegląd zakończony jest pomiarami i rejestracją czasów własnych oraz niejednoczesności PPZ wykonywanych za pomocą komputerowej aparatury diagnostycznej.

Remont kapitalny obejmuje swoim zakresem:

– demontaż i czyszczenie przełącznika w warunkach warsztatowych
– wymiana sprężyn
– wymiana styków stałych i ruchomych
– montaż i wstępna regulacja
– regulacja czasów przełączania i współpracy podzespołów
– montaż przełącznika w transformatorze
Wykonujemy również remonty klatek wybierakowych.