ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

Poniżej prezentujemy Państwu najciekawsze publikacje naukowo-techniczne związane z tematyką transformatorów i szeroko pojętą branżą elektroenergetyczną.

W celu uzyskania bliższych informacji o możliwości zakupu publikacji, prosimy o kontakt.

Ocena stanu technicznego i zarządzanie populacją transformatorów

Publikacja jest skierowana do osób zajmujących się eksploatacja transformatorów mocy, opisuje system zarządzania populacją transformatorów TrafoGrade. Jednocześnie zawiera informacje na temat strategii obsługi urządzeń, badań i zaawansowanej diagnostyki transformatorów, które są podstawą do rzetelnej oceny stanu technicznego. Publikacja została wydana przez firmę OBRE Sp. z o.o., która należy do Grupy ENERGO-COMPLEX.

Eksploatacja Transformatorów Energetycznych – tom 1

Współpraca naszej firmy z ośrodkami naukowymi zaowocowała wielotomową serią wydawniczą „Eksploatacja Transformatorów Energetycznych”, która znalazła uznanie w środowisku inżynierów eksploatatorów. Oprócz wielu wyrazów życzliwości, otrzymaliśmy również sugestie dotyczące zagadnień, których omówienie byłoby bardzo przydatne w bieżącej eksploatacji transformatorów. Dlatego zdecydowaliśmy się zainicjować systematyczne wydawanie podręczników szczegółowo prezentujących aktualną problematykę eksploatacji transformatorów. Naszym zamiarem jest powierzenie opracowania kolejnych tematów uznanym polskim i zagranicznym specjalistom, którzy zapewnią publikacjom odpowiednio wysoki poziom merytoryczny. W ten sposób nawiązujemy do misji naszej firmy zawierającej się w haśle „Transformatory – Kompleksowe Rozwiązania”.

Wydana przez nas publikacja jest konsekwentną realizacją naszych obietnic co do pogłębiania waszej wiedzy w zakresie szeroko pojętej eksploatacji transformatorów. Tak jak w poprzednich pozycjach tak i na kartach tej książki swoją wiedzą i doświadczeniami podzielili się specjaliści posiadający olbrzymią wiedzę i doświadczenie praktyczne w dziedzinie szeroko pojętej eksploatacji transformatorów. Mamy nadzieję, że wydana przez nas książka zaspokoi Wasze oczekiwania co do poznania nowych trendów w eksploatacji i zarządzaniu transformatorami. Ufamy w to, że po zapoznaniu się z jej treścią będziecie mogli ją traktować jak swojego rodzaju przewodnik przydatny w waszej pracy. Liczymy na to ,że dzięki Państwa przychylności i wskazówkom będziemy mogli już wkrótce dostarczyć w wasze ręce kolejne tomy tych publikacji. – dr inż Marek Szrot, Prezes Zarządu ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o.

Eksploatacja Transformatorów Energetycznych – tom 2

Przekazujemy w Państwa ręce II tom serii „Eksploatacja Transformatorów Energetycznych”, który jest konsekwentną realizacją naszych obietnic co do prezentowania najnowszej wiedzy w zakresie szeroko pojętej eksploatacji transformatorów. Podobnie jak w poprzednich publikacjach, tak i w tym tomie swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się specjaliści posiadający olbrzymią wiedzę oraz praktyką dotyczącą konstrukcji transformatora, jego diagnostyki i wspomagających obsługę systemów ekspertowych.

Mamy nadzieję, że omawiane w tym tomie zagadnienia będą dużą pomocą w rozwiązywaniu choćby części problemów dotyczących bieżącej eksploatacji transformatorów oraz planowania ich zakupów i remontów. Liczymy przy tym, że dzięki Państwa opiniom i wskazówkom będziemy mogli już wkrótce przystąpić do opracowania i wydania kolejnego tomu serii „Eksploatacja Transformatorów Energetycznych. – Dr hab. inż. Jan Subocz, prof. ZUT

Transformatory w eksploatacji – publikacja wielotomowa

Książka porusza szeroki zakres zagadnień związanych z eksploatacją transformatorów. W publikacji omówiono treści związane z olejem transformatorowym i jego znaczeniem w diagnostyce. Omówiono procesy starzenia izolacji papierowo-olejowej, sposoby diagnozowania mechanicznych odkształceń uzwojeń, gospodarkę olejową oraz nowe metody diagnostyczne, które służą do sporządzania kompleksowej oceny stanu technicznego transformatora i oceny ryzyka eksploatacji.

[…] Praca zbiorowa pt. „Transformatory w eksploatacji” w znacznej mierze wychodzi naprzeciw oczekiwaniu inżynierów eksploatatorów stojąych w obliczu konieczności przystosowanie się do nowych realiów techniczno-ekonomicznych. […] Kompetentnie i jasno omówione elementy zarządzania transformatorami, poparte przykładami stosowanych rozwiązań niewątpliwie będą dużą pomocą dla wielu inżynierów zajmujących się serwisowaniem transformatorów. Na uwagę zasługuje również omówienie zasad gospodarki olejowej. […] Obszerną część książki poświęcono zaawansowanej diagnostyce transformatorów, która jest kluczowym zagadnieniem w nowoczesnej eksploatacji strategicznych jednostek. M.in. omówiono najważniejsze badania stanu technicznego transformatorów w kontekście przedłużenia czasu życia lub wyboru strategii obsługi. Niewątpliwie ta część stanowi największy walor książki, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę, że niektóre z tych metod są na etapie wprowadzenia do praktyki diagnostycznej. […] Podsumowując, publikacja „Transformatory w eksploatacji” jest pozycją, którą można polecić każdemu, kto interesuje się tematyką nowoczesnego eksploatowania transformatorów mocy. – prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurek, fragmenty opinii

Kadra inżynierska naszej firmy bierze udział w pracach Międzynarodowej Rady Wielkich Sieci Elektrycznych – CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques – CIGRE). W ramach CIGRE działa 16 komitetów – studiów, a ich obszarem jest funkcjonowanie systemów energetycznych związanych z aspektami technicznymi, ekonomicznymi i prawno-regulacyjnymi. CIGRE istnieje od 1921 roku i organizuje sympozja, spotkania regionalno-krajowe oraz cyklicznie co dwa lata sesje generalne.

Strona internetowa CIGRE

CIGRE 2005: Contemporary Diagnostic Methods of HV Rotating Machine and Transformer Insulation
dr hab. inż. Jan Subocz, dr inż. Marek Szrot, mgr inż. Janusz Płowucha, prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski.

Pobierz

CIGRE 2008: Condition assessment of medium-power transformers using diagnostic methods: PDC, FDS, FRA to support decision to modernize or replace service-aged units
prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski, dr hab. inż. Jan Subocz, dr inż. Marek Szrot, mgr inż. Janusz Płowucha, mgr. inż. Rafał Zaleski.
Pobierz

Ekonomiczne aspekty oceny stanu technicznego transformatorów
dr inż. Marek Szrot, dr hab. inż. Jan Subocz, mgr inż. Janusz Płowucha.
Pobierz

Podstawy oceny opłacalności modernizacji transformatorów
prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski, dr hab. inż. Jan Subocz, dr inż. Marek Szrot, mgr inż. Janusz Płowucha, mgr. inż. Rafał Zaleski.
Pobierz

CIGRE 2010: HV bushing failure in service, diagnostics and modeling of oil-type bushings
Jacek Wańkowicz, Jerzy Bielecki (Instytut Energetyki), dr inż. Marek Szrot, dr hab. inż. Jan Subocz, prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski.

Referat poświęcony awariom przepustów wysokiego napięcia, diagnostyki i modelowania przepustów olejowych wygłoszony przez Prezesa ENERGO-COMPLEX dr inż. Marka Szrot w Paryżu podczas 43. sesji CIGRE.
Pobierz

Planowanie eksploatacji transformatorów z wykorzystaniem systemu TrafoGrade
dr inż. Marek Szrot, mgr inż. Janusz Płowucha, dr hab. inż. Jan Subocz.
Pobierz