W oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenia produkujemy, urządzenia do wykonywania pomiarów diagnostycznych transformatora jak również do kontroli jego pracy.

WSKAŹNIKI POŁOŻENIA SERII WP-EC

Wskaźniki WP-EC są urządzeniami służącymi do detekcji położenia podobciążeniowego przełącznika zaczepów (PPZ). Dzięki nowoczesnej konstrukcji pozwalają na zastosowanie ich w dowolnym typie PPZ jak również w wielu konfiguracjach.

Rodzina urządzeń WP-EC obejmuje:
– Matryca stykowa mechaniczna
– Koder BCD 7-przewodowy MKEC-1
– Koder BCD 5-przewodowy MKEC-2
– Koder uniwersalny BCD / RS 485 MKEC-3
– Uniwersalny nadajnik położenia PPZ NWP-EC 03
– Odbiornik WP-EC 01-2a obsługujący połączenie RS485
– Odbiornik WP-EC 01-4a pracujący w kodzie BCD
– Odbiornik WP-EC 02 pracujący w kodzie BCD

UNIWERSALNY NADAJNIK POŁOŻENIA PPZ NWP-EC 03

Nadajnik NWP-EC3 jest urządzeniem elektronicznym opartym o cyfrowy 10 bitowy optoelektroniczny przetwornik kąta. Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenie nie jest ograniczone dyskretnymi położeniami, maksymalną ilością pozycji czy też stałą podziałką kątową pomiędzy pozycjami. Na drodze programowej NWP-EC 03 może być dostosowany do dowolnej liczby położeń napędu jak i kierunku zmian czy podziałki kątowej. NWP-EC 03 koduje pozycję PPZ w postaci kodu BCD a także wyposażony jest w dwukierunkowe złącze RS-485.

Detekcja położenia PPZMatryca optoelektroniczna ± 0,7º
Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymiBCD, RS485
Zasilanie+24V DC
Parametry wyjść BCDStykowe 230V AC/DC, 1A
Parametry wyjść RS485 1200 b/s, 8 bit, 1 bit stopu, parity: none

ODBIORNIKI WP-EC 01-2a i WP-EC 01-4a

Konstrukcja odbiorników oparta jest na jednoukładowym mikrokontrolerze przemysłowym zapewniającym szerokie możliwości adaptacji urządzenia na drodze programowej jak również wysoka niezawodność w eksploatacji w środowisku sieci elektroenergetycznej. Duże możliwości mikrokontrolera pozwalają na uzyskanie dodatkowych korzyści związanych z akwizycją danych o pracy PPZ, które pomocne są m.in. w analizie zadarzeń awaryjnych. Wyposażenie urządzenia w protokoły transmisji danych ułatwia komunikację z systemami zewnętrznymi poprzez złącze RS 485. Protokół transmisji DNP 3 umożliwia transmisję danych z wykorzystaniem systemu EX.

Funkcje dodatkowe:
– Globalny licznik przełączeń „Cg” (wskazuje całkowitą liczbę przełączeń zliczoną przez wskaźnik oraz datę, od której rozpoczęte zostało zliczanie)
– Kasowalny licznik przełączeń „Cr” (wskazuje liczbę przełączeń od ostatniego przeglądu oraz datę ostatniego kasowania licznika)
– Data i czas
– Historia ostatnich przełączeń (podanie kierunku zmiany, numeru zaczepu oraz dokładnego czasu zdarzenia)
– Statystyka pracy (podaje procentowy czas pracy transformatora na poszczególnych zaczepach w skali doby)
– W pełni konfigurowalne zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przejściem napędu na zaczep inny niż zadany
– Możliwość przestawienia zabezpieczenia na tryb pod i nadnapięciowy
– Pomiar napięcia z wizualizacją cyfrową (napięcie z przekładnika 100 V)
– Zabezpieczenie napędu PPZ przed nieuzasadnionym przełączeniem na wyższy zaczep

Detekcja położenia PPZNWP-EC 03 BCD/RS 485
Licznik przełączeńCyfrowy z zapisem do FLASH
Pojemność pamięci FLASH128 kB/5000 zdarzeń
Komunikacja z urządzeniem zewnętrznymŁącze szeregowe RS 485 / BCD
Wyjście zasilania nadajnika24V DC stabilizowane
Zasilanie odbiornika230V AC/DC +20% / - 30%
Wymiary145x145x115

ODBIORNIK WP-EC 02

WP-EC 02 jest urządzeniem dekodującym informacje o położeniu PPZ otrzymywane w kodzie BCD i wizualizującym ja w postaci cyfrowej na wyświetlaczu LED. Dzięki prostej konstrukcji jest tani oraz niezawodny w eksploatacji. WP-EC 02 może pracować z nadajnikiem NWP-EC 03 jak również z innym dowolnym źródłem sygnału BCD (matryce diodowe).

Detekcja położenia PPZNWP-EC 03 BCD/RS 485
Komunikacja z urządzeniem zewnętrznymBCD
Wyjście zasilania nadajnika24V DC stabilizowane
Zasilanie odbiornika230V AC/DC +20% / -30%
Wymiary90x90x133

KODERY TYPU MK-EC

Kodery typu MK-EC są urządzeniami opartymi na mikrokontrolerach przemysłowych odpornych na zakłócenia elektromagnetyczne pozwalających na niezawodną pracę w warunkach obiektów elektroenergetycznych. Służą do kodowania sygnału z matrycy stykowej napędu przełącznika zaczepów na kod BCD lub RS485. W porównaniu z tradycyjną matrycą diodową jest on uzupełniony o moduł komunikacji szeregowej RS485 dzięki czemu możliwe jest ograniczenie liczby przewodów przy komunikacji nadajnika z odbiornikiem.

Zastosowanie
Koder położenia podobciążeniowego przełącznika zaczepów typu MK-EC przeznaczony jest do współpracy z dowolnymi napędami PPZ zawierających tarczę stykową odwzorowującą numer zaczepu z wyprowadzonymi przewodami z każdego styku. Nadaje się on szczególnie do napędów z nietypową wartością kąta obrotu wałka tarczy stykowej na jeden zaczep oraz w przypadku niejednoznacznego odwzorowania numerów zaczepów na tarczy stykowej (np. zmiana o 2 styki powoduje zmianę o 1 zaczep). Koder MK-EC przeznaczony jest do montażu wewnątrz szafy napędu na szynie DIN.

Detekcja położenia PPZMatryca diodowa BCD oraz RS485
Zasilanie nadajnika+24V DC (z WP-EC 01); od +12 do +24V DC (z innych źródeł)
Zakres temperatur pracy-15 ... 50°C
Zakres temperatur przechowywania-30 ... 55°C
Wilgotność względnaDo 80%

ZESTAW POMIAROWY MT-3 DO DIAGNOSTYKI TRANSFORMATORÓW

MT-3 dzięki nowym rozwiązaniom technicznym pozwala na znaczne uproszczenie i przyspieszenie procesu pomiarowego. Zastosowana matryca przekaźnikowa oraz 12-żyłowy kabel pomiarowy umożliwia całkowitą automatyzację pomiarów dla najczęściej spotykanych transformatorów (nie zachodzi konieczność modyfikacji układu pomiarowego – przepinania przewodów). Wybieranie z poziomu sterowania pomiaru określonej wielkości (np. rezystancja uzwojeń czy przekładnia) powoduje zestawienie odpowiedniego układu i warunków pomiaru. Zdalne sterowanie napędem PPZ umożliwia automatyczne powtarzanie procedury pomiarowej na wszystkich zaczepach. Wyróżniającą się cechą MT-3 jest trójfazowy pomiar przekładni oraz prądów magnesujących, co znacząco skraca czas wykonania pomiarów.

MT-3 wyposażony jest w zabezpieczenie układów pomiarowych przed przepięciami spowodowanych przerwaniem obwodu podczas pomiarów rezystancji uzwojeń. Zastosowany sposób łączenia kabla pomiarowego z wyprowadzeniami transformatora oraz z kasetą pomiarową minimalizuje ryzyko przypadkowego otwarcia obwodu, a zastosowane zabezpieczanie elektroniczne praktycznie likwidują niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Budowa
Topologia systemów pomiarowych MT-3 opiera się na układach zaprojektowanych i wykonanych przez B&C Diagnostics specjalnie do zastosowania w diagnostyce transformatorów. Dzięki temu uzyskano znaczące zwiększenie dokładności pomiarów, a także eliminację dodatkowego zewnętrznego źródła przy pomiarach rezystancji uzwojeń (dla pomiarów bardzo małych rezystancji możliwe jest zastosowanie dodatkowego wymuszenia do 50 A).

MT-3 współpracuje z zewnętrznym komputerem wyposażonym w dedykowane oprogramowanie sterujące oraz system akwizycji, analizy i wizualizacji danych. Takie rozwiązanie pozwoliło na znaczne zmniejszenie wymiarów i wagi urządzenia. Komunikacja między układem pomiarowym MT-3 a PC realizowana jest poprzez sieć LAN z wykorzystaniem protokołu TCP/IP lub IPX. Dzięki temu do pomiarów wykorzystać można praktycznie dowolny PC wyposażony w kartę sieciową i pracujący pod kontrolą systemu Windows 98/2000/XP/7.

Oprogramowanie
Na bazie bogatego doświadczenia zdobytego podczas eksploatacji poprzednich zestawów rodziny MT opracowano oprogramowanie pozwalające na sprawne wykonanie pomiarów poszczególnych parametrów ich analizy oraz oceny uzyskanych wyników. M.in. zautomatyzowany jest proces wyliczania odchyłek i błędów, przeliczania temperatur, a także porównania zmierzonych wartości z kartą prób lub wynikami poprzednich pomiarów. Istnieje możliwość porównywania zarejestrowanych charakterystyk podczas przełączania PPZ, co pozwala na dokładne określenie jego stanu technicznego.

Funkcje MT-3:
– Graficzna interpretacja wyników
– Raport z przeprowadzonych pomiarów
– Porównanie wyników pomiaru z wartościami z bazy danych (karta prób, poprzedni pomiar)
– Przeliczanie wyników pomiaru rezystancji na dowolną temperaturę
– Wyliczanie wartości średniej przy pomiarze rezystancji oraz obliczanie maksymalnej odchyłki od wartości średniej
– Aplikacja raportująca umożliwiająca uzupełnienie protokołu o pomiary wykonywane innymi przyrządami (rezystancja izolacji, współczynnik stratności tgδ)
– Plik pomiarowy w formacie Excel
– Baza danych transformatorów i wyników pomiarów

Pomiar czasów własnych PPZ
Pomiar czasów wyłączników mocy
Rozdzielczość pomiaru czasu 0,1 ms
Pomiar rezystancji uzwojeń
metodą techniczną wg
PN- 81/E-04070.05
Zakres pomiaru 0,001 Ω - 100 Ω
Dokładność pomiaru rezystancji 0,2 %
Dokładność pomiaru napięcia i prądu 0,1 %
Pomiar przekładni transformatorów wg PN-81/E-04070.06Dokładność pomiaru przekładni 0,2%
Pomiar prądów magnesującychDokładność pomiaru prądu 0,2%
Zakres temperatur pracy-15 ... 45ºC
Komunikacja z komputerem PCPC LAN (protokół IPX lub TCP/IP)
Napięcie zasilania230 V AC +10% -20%
Waga8,5 kg