ENERGO-COMPLEX prowadząc społecznie odpowiedzialny biznes, kierując się zasadami etyki, uczciwości, równości i szacunku, realizując szereg działań mających na celu poszanowanie godności człowieka. Nasza firma wspiera finansowo inicjatywy społeczne, Fundacje i Stowarzyszenia oraz angażuje się w projekty mające na celu wzrost przebsiębiorczości w Polsce, prowadzący do rozwoju młodych talentów.

Nasza firma wspiera również kulturę i sztukę, przyjmując zaszczyt Mecenasa projektu artystycznego. Przyczyniliśmy się do takich wydarzeń jak premiera Oratorium Piekarskiego z okazji 350. lecia kultu maryjnego w Piekarach Śląskich, koncerty legendarnych braci Skrzek czy występu męskiego chóru Słowiki 60 im. Jana Szyrockiego. Za naszym udziałem zostały wydane publikacje książkowe, płyty z muzyką oraz płyty dvd z koncertami ciekawych artystów. Wydaliśmy również szereg materiałów sygnowanych hasłem „Piekary Śląskie – Miasto z duszą”.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Św. Jan Paweł II

Ochronka Charytatywna – Parafia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich
Obok form rozwoju intelektualnego, działalność ochronki w znacznym stopniu opiera się na świadczeniu pomocy materialnej w postaci przygotowania ciepłych posiłków, okazjonalnych paczek ze słodyczami czy też rozdzielaniu ubrań na zimę. Dzieci uczęszczające do ochronki mają możliwość skorzystania z wyjazdów wakacyjnych. Opiekunem ochronki jest boromeuszka – s. Goretti posiadająca specjalne wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki. Udziela swoim podopiecznym fachowej pomocy, która owocuje zmianą ich podejścia do otoczenia, otwartością i życzliwością, jakiej niejednokrotnie nie zaznali w gronie najbliższych. Podczas zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych s. Goretti realizuje autorski program oparty na najnowszych zdobyczach pedagogiki i psychologii dziecięcej.

Total Monkey Squad – Grupa Taneczna
Wspieramy młode talenty zajmujące się technikę tańca Hardstyle & Jumpstyle należące do rodziny HIP HOP.
www.facebook.com/TotalMonkeySquad

POMOC RADUJE – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – KRS 0000427781
Stowarzyszenie działa w sferze edukacji, oświaty, wychowania, rehabilitacji, zapewnienia godnego bytu osobom niepełnosprawnym nie mogącym funkcjonować samodzielnie. Realizuje swoje cele poprzez inicjowanie działań zmierzających do powstania nowej szkoły i kompleksu dla osób niepełnosprawnych, wspomaganie ZSS nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach w realizacji zajęć specjalistycznych poprzez doposażenie pracowni. Przygotowuje imprezy rekreacyjne oraz kulturalno-oświatowe integrując podopiecznych ze środowiskiem lokalnym. Stowarzyszenie „POMOC RADUJE” wspiera rodziców w trudnych sytuacjach życiowych oraz organizuje zajęcia w okresie ferii i wakacji.
www.pomocraduje.pl

SZKLANY MUR – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Dotkniętych Autyzmem – KRS 0000436988
Celem działań Stowarzyszenia jest realizacja zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych na rzecz osób dotkniętych autyzmem oraz wsparcie ich rodzin, szczególnie na terenie miasta Piekary Śląskie. Jednym z naszych głównych zadań jest integracja autystyków ze środowiskiem lokalnym oraz zapobieganie ich wykluczeniu, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i dóbr kulturalnych oraz propagowanie wiedzy na temat zaburzeń autystycznych w społeczeństwie. Aby rozbić tytułowy mur ze szkła Stowarzyszenie podejmuje konkretne inicjatywy oraz nawiązuje współpracę z wieloma placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi jak również poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
www.szklanymur.pl