ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

Podstawowym elementem usługi związanej z przedłużeniem „czasu życia” transformatora jest rzetelna diagnostyka stanu technicznego jednostki, kładąca szczególny nacisk na ocenę procesów starzeniowych układu izolacyjnego będącą wyznacznikiem opłacalności modernizacji jednostki i dająca pogląd na perspektywę dalszej eksploatacji. Na bazie tej oceny, historii pracy oraz oględzin transformatora podejmuje się decyzje co do dalszych zabiegów technicznych, które swoim zakresem obejmują.

Suszenie izolacji stałej metodą próżniową.
Uzyskanie znacznego spowolnienia procesów degradacji izolacji papierowej.

Regeneracja oleju transformatorowego.
Przywrócenie właściwości oleju porównywalnych z nowym olejem, usunięcie zanieczyszczeń stałych.

Wymiana podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
Uzyskanie pewności działania podzespołu transformatora która jest najbardziej narażony na wystąpienie defektów mechanicznych związanych ze zmęczeniem materiału z uwagi na długą eksploatację.

Wymiana osprzętu transformatorowego.
Znacznie zmniejsza ryzyko pojawienia się zakłóceń układu kontrolno-zabezpieczającego i nieprzewidzianych wyłączeń spowodowanych awarią wyeksploatowanych urządzeń.

Modernizacja układu chłodzenia.
Zmniejsza ryzyko wystąpienia podwyższonej temperatury potęgującej procesy starzeniowe, zabezpiecza pewność kontroli nad temperaturą pracy transformatora.

Odnowienie powłok lakierniczych.
Zabezpieczenie kadzi przed korozją.

Pomiary diagnostyczne po modernizacji.
Sprawdzenie poprawności procesów i zastosowanych technologii, uzyskanie „odcisku palca”.

Realizacja modernizacji transformatora na bazie powyższego zakresu gwarantuje stabilną i bezawaryjną eksploatację transformatora przez następne 15 lat. Energo-Complex tego typu usługi w zdecydowanej większości przypadków zrealizował na miejscu zainstalowania transformatorów (zależność od uwarunkowań pogodowych), co znacząco wpłynęło na obniżenie kosztów związanych z transportem jednostki do bazy remontowej oraz czasem wyłączenia jednostki z eksploatacji.