ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

Zaproszenie do składania ofert

Firma ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w akcji ofertowej na dostawę sprzętu komputerowego dla wyposażenia nowego serwera. Osobą udzielającą informacji w sprawie specyfikacji urządzeń jest Pan Paweł Giczewski: tel. +48 32 775 67 03 e-mail: pawel.giczewski@energo-complex.pl

Bando di gara

La societa Energo-Complex Srl invita le parti interessate a partecipare alla gara d’appalto per la fornitura di attrezzature informatiche per la nuova apparecchiatura server. La persona a cui bisogna rivolgersi per ottenere maggiori informazioni sulle specifiche dei dispositivi e’ il Sig. Paweł Giczewski: tel. +48 32 775 67 03 e-mail: pawel.giczewski@energo-complex.pl

Richiesta per la presentazione delle offerte

W związku z planowanymi inwestycjami spółki, składamy niniejszym zapytanie ofertowe do wszystkich zainteresowanych podmiotów. Oferty prosimy składać w sekretariacie spółki lub drogą elektroniczną na adres: energo-complex@energo-complex.pl Oferty prosimy składać do dnia: 31.03.2013 r. Przewidywany termin realizacji inwestycji: lipiec – grudzień 2013 rok. Przedmiotem oferty jest: Zakup, instalacja, szkolenie oraz uruchomienie infrastruktury komputerowej oraz sieciowej serwerowni […]

Zapytanie ofertowe

W związku z planowanymi inwestycjami spółki, składamy niniejszym zapytanie ofertowe do wszystkich zainteresowanych podmiotów. Oferty prosimy składać w sekretariacie spółki lub drogą elektroniczną na adres: energo-complex@energo-complex.pl Oferty prosimy składać do dnia: 31.03.2013 r. Przewidywany termin realizacji inwestycji: lipiec – grudzień 2013 rok. Przedmiotem oferty jest: Zakup, instalacja, szkolenie oraz uruchomienie infrastruktury komputerowej oraz sieciowej serwerowni […]

La relazione del Seminario Minerario

Il 22 Novembre 2012 in Parco di Tradizione Minerario-Metallurgica a Siemianowice Śląskie (Polonia), si è svolto un altro Seminario Minerario organizzato dalla nostra azienda in collaborazione con Maschinenfabrik Reinhausen, Nynas Polonia e l’Instituto Politecnico di Opole. Vale la pena notare che il seminario è stato patronato dal Dipartimento della Potenza ed Ingegneria Meccanica WUG e […]

Relacja z Seminarium Górniczego

22 listopada 2012 roku w Parku Tradycji Górniczo-Hutniczej w Siemianowicach Śląskich, odbyło się kolejne już Seminarium Górnicze organizowane przez naszą firmę wraz z Maschinenfabrik Reinhausen, Nynas Polska oraz Politechniką Opolską. Warto dodać, że patronat nad Seminarium objął Departament Energomechaniczny WUG oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy. Głównym tematem tegorocznego spotkania było bezpieczeństwo zasilania zakładów górniczych w aspekcie […]

Zaproszenie na koncert „Dwa Braty”

Serdecznie zapraszamy Państwa na koncert w wykonaniu Józefa Skrzeka i Jana Skrzeka, który odbędzie się 22 listopada 2012 roku w ramach Seminarium Górniczego, którego jesteśmy organizatorem. Koncert nosi nazwę „Dwa Braty” i z całą pewnością będzie nawiązywał do braterskiej więzi, która łączy artystów. Ten koncert to mocne brzmienie Śląska! Sentymentalna podróż w głąb korzeni samych […]

Un invito ad un concerto „Due Fratelli”

Vi invitiamo ad un concerto eseguito da Józef Skrzek e Jan Skrzek, che avrà luogo il 22 novembre 2012 a Siemianowice Śląskie (Polonia). Il concerto fa parte del seminario del minerario da noi organizzato. Il concerto si chiama „Due Fratelli” e sicuramente farà riferimento al legame fraterno che unisce gli artisti. Questo concerto è un […]

Incontro degli agenti regionali della societa Maschinenfabrik Reinhausen

Nei giorni 24-26 settembre 2012 a Regensburg si e svolta la riunione degli agenti regionali della societa Maschinenfabrik Reinhausen. Durante la conferenza e tramite conversazioni abbiamo ottenuto nuovi informazioni sugli ultimi sviluppi e le direzioni di sviluppo della societa. Abbiamo avuto anche l’opportunita di presentare i nostri successi nella promozione di prodotti della societa di […]

Spotkanie regionalnych agentów firmy Maschinenfabrik Reinhausen

W dniach 24-26 września 2012 w Regensburgu odbyło sie spotkanie regionalnych agentów firmy Maschinenfabrik Reinhausen. W trakcie prowadzonych paneli dyskusyjnych otrzymaliśmy informację o najnowszych osiągnięciach firmy i kierunkach rozwoju. Mieliśmy również okazje zaprezentować swoje osiągnięcia w zakresie promocji produktów firmy z Regensburga. Szczególną uwagę zwróciliśmy na promowanie wymiany zużytych przełączników mocy eksploatowanych w Polsce na […]