Wymiana, remont bądź zakup nowego transformatora jest skomplikowaną operacją wymagającą szerokiej wiedzy technicznej oraz ekonomiczno–handlowej. Występujące ograniczenia formalnoprawne w procedurach zakupu transformatora często utrudniają obiektywny wybór najlepszych wykonawców. W tym zakresie oferujemy kompleksowy pakiet usług konsultingowych, które dotyczą wyboru producenta, nadzoru nad produkcją oraz transportu i montażu.

Usługi związane z wyborem producenta obejmują w szczególności:

– Przygotowanie części technicznej dokumentacji przetargowej, tj.:

  • analizę warunków pracy jednostki i przygotowanie podstawowych założeń technicznych
  • dobór parametrów technicznych
  • przygotowanie technicznej części umowy pomiędzy producentem a inwestorem
  • opracowanie szczegółowe specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • opracowanie optymalnego zakresu prób odbiorczych
  • Udział w negocjacjach z producentami
  • Ocena części technicznej ofert

Usługi związane z nadzorem nad produkcją transformatorów obejmują:

– Kontrolę materiałów wykorzystywanych w produkcji
– Udział w próbach międzyoperacyjnych
– Kontrola poprawności wykonania prac na poszczególnych etapach
– Nadzór nad próbami odbiorczymi wraz z oceną wyników
– Wykonanie specjalistycznych pomiarach podczas odbioru transformatora
– Nadzór nad remontami transformatorów w warsztatach remontowych

Usługi związane z nadzorem nad transportem, montażem i próbami pomontażowymi obejmują:

– Monitoring jakości i parametrów transportu transformatora
– Nadzór nad wykonaniem montażu transformatora w miejscu zainstalowania
– Wykonanie pomiarów pomontażowych