Richiesta per la presentazione delle offerte

W związku z planowanymi inwestycjami spółki, składamy niniejszym zapytanie ofertowe do wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Oferty prosimy składać w sekretariacie spółki lub drogą elektroniczną na adres:
energo-complex@energo-complex.pl

Oferty prosimy składać do dnia: 31.03.2013 r.

Przewidywany termin realizacji inwestycji: lipiec – grudzień 2013 rok.

Przedmiotem oferty jest:

 1. Zakup, instalacja, szkolenie oraz uruchomienie infrastruktury komputerowej oraz sieciowej serwerowni w siedzibie spółki;
 2. Zakup akcesoriów do serwerowni;
 3. Zakup, instalacja i uruchomienie klimatyzacji oraz wentylacji w serwerowni spółki;
 4. Zakup 4 komputerów przenośnych (notebook);
 5. Zakup 4 kompletów oprogramowania OFFICE;
 6. Zakup urządzenia pomiarowego MT-3;
 7. Zakup urządzenia pomiarowego CPC-100;
 8. Napisanie aplikacji komputerowej działającej w trybie on-line do autorskiego systemu pomiaru i analizy wyników TRAFOGRADE.

W ramach zakupu i instalacji infrastruktury komputerowej serwerowni oczekujemy na wyszczególnienie w ofercie:

 • proponowanego serwera o minimalnych parametrach: dwa procesory, dyski minimum 2 TB, możliwość pracy w domenie wraz z niezbędnym oprogramowaniem Win Server;
 • proponowanego urządzenia zabezpieczającego UPS z automatyka sterowania możliwością podłączania kolejnych ogniw baterii;
 • proponowanych urządzeń sieciowych zapewniających stabilność pracy całej serwerowni;
 • proponowaną cenę oraz warunki wykonania instalacji serwerowni (montażu urządzeń).

W ramach zakupu akcesoriów do serwerowni oczekujemy na:

 • ofertę cenową szafy serwerowej wraz z całym niezbędnym osprzętem technicznym.

W ramach zakupu i uruchomienia klimatyzacji oraz wentylacji w serwerowni oczekujemy na:

 • proponowane urządzenia klimatyzacyjne z czujnikiem wzrostu temperatury oraz przekazaniem sygnału na zewnątrz;
 • proponowane urządzenia wentylacji wraz z montażem i uruchomieniem całości systemu.

W ramach zakupu 4 komputerów przenośnych oczekujemy na:

 • ofertę cenową na komputery z procesorem co najmniej Intel I5, przekątna ekranu co najmniej 15″ i matową matrycą.

W ramach zakupu 4 kompletów pakietu OFFICE oczekujemy na:

 • ofertę cenową na wersję BOX OFFICE 2010 dla użytkowników Domowych i Małych Firm.

W ramach zakupu urządzeń pomiarowych MT-3 i CPC-100 oczekujemy na:

 • ofertę cenową urządzeń pomiarowych o specyfikacji w pełni zgodnej ze wskazanymi urządzeniami.

W ramach zakupu aplikacji TRAFOGRADE oczekujemy na:

 • ofertę cenową spełniającą wymogi specyfikacji technicznej, dostępnej na życzenie wnioskodawcy w siedzibie spółki (po podpisaniu protokołu poufności).

Składane oferty powinny zawierać co najmniej:

 • ceny i wartość netto (bez podatku VAT);
 • formę i terminy płatności;
 • okres gwarancji na urządzenia i świadczone usługi;
 • specyfikacje techniczna proponowanych urządzeń, komputerów i innych składników serwerowni.

Informujemy, że przedmiotowa inwestycja może być współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, co może mieć wpływ na termin i zakres realizacji inwestycji.