ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

22 listopada 2012 roku w Parku Tradycji Górniczo-Hutniczej w Siemianowicach Śląskich, odbyło się kolejne już Seminarium Górnicze organizowane przez naszą firmę wraz z Maschinenfabrik Reinhausen, Nynas Polska oraz Politechniką Opolską. Warto dodać, że patronat nad Seminarium objął Departament Energomechaniczny WUG oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy.

Głównym tematem tegorocznego spotkania było bezpieczeństwo zasilania zakładów górniczych w aspekcie zarządzania eksploatacją transformatorów energetycznych zasilających główne stacje 110kV. Podczas prezentacji szczególną uwagę zwracano na sprawy związane z oceną stanu technicznego oraz możliwością przedłużenia czasu „życia”.

W trakcie trwania sesji zaprezentowano następujące referaty:

Nie tylko transformatorami człowiek żyje, dlatego w kuluarach po zakończeniu części oficjalnej Seminarium nie zabrakło wspólnych rozmów przy smakowitych przekąskach i muzyce zespołu „Jania Band”. Zwieńczeniem spotkania był koncert legendarnych braci Skrzek, którzy zagrali koncert pt. „Dwa Braty”. Było o Śląsku, po śląsku i dla Śląska.

Dziękujemy wszystkim za udział w seminarium!

Relacja z Seminarium Górniczego 2012