Relacja z Seminarium Górniczego

22 listopada 2012 roku w Parku Tradycji Górniczo-Hutniczej w Siemianowicach Śląskich, odbyło się kolejne już Seminarium Górnicze organizowane przez naszą firmę wraz z Maschinenfabrik Reinhausen, Nynas Polska oraz Politechniką Opolską. Warto dodać, że patronat nad Seminarium objął Departament Energomechaniczny WUG oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy.

Głównym tematem tegorocznego spotkania było bezpieczeństwo zasilania zakładów górniczych w aspekcie zarządzania eksploatacją transformatorów energetycznych zasilających główne stacje 110kV. Podczas prezentacji szczególną uwagę zwracano na sprawy związane z oceną stanu technicznego oraz możliwością przedłużenia czasu „życia”.

W trakcie trwania sesji zaprezentowano następujące referaty:

 • „Bezpieczeństwo zasilania infrastruktur krytycznych w elektroenergetyce” – B. Dudek
 • „Rejestracja zawartości wodoru w oleju transformatorowym przez różne układy monitorujące” – R. Malewski
 • „Działalność SUG” – M. Ferdyn
 • „System zarządzania transformatorami TrafoGrade” – J. Płowucha
 • „Diagnostyka izolatorów przepustowych” – J. Subocz
 • „Wspomaganie oceny pomiarów FRA na drodze modelowania” – M. Gawrylczyk
 • „Zarządzanie populacją transformatorów z wykorzystaniem systemów on-line” – W. Fleishmann
 • „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa zasilania podziemnych zakładów górniczych” – J. Tkaczyk
 • „Akustyczne metody diagnostyki PPZ” – A. Cichoń
 • „Wykrywanie i lokalizacja wyładowań niezupełnych w transformatorach zasilających zakłady górnicze” – J. Skubis
 • „Doświadczenia praktyczne w zarządzaniu populacją transformatorów w KGHM” – R. Biernacki
 • „Zastosowanie technologii próżniowej w PPZ” – H. Rotter

Nie tylko transformatorami człowiek żyje, dlatego w kuluarach po zakończeniu części oficjalnej Seminarium nie zabrakło wspólnych rozmów przy smakowitych przekąskach i muzyce zespołu „Jania Band”. Zwieńczeniem spotkania był koncert legendarnych braci Skrzek, którzy zagrali koncert pt. „Dwa Braty”. Było o Śląsku, po śląsku i dla Śląska.

Dziękujemy wszystkim za udział w seminarium!

Relacja z Seminarium Górniczego 2012