Nasi specjaliści posiadają certyfikaty do wykonywania prac przy:

– instalacjach morskich „of-shore”

– instalacjach z gazem SF6

– konektorowych złączach kablowych Pfisterer do 123kV