ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

Urządzenia stacyjne WN i SN w izolacji olejowej i sześciofluorku siarki (SF6)

Wyłączniki , odłączniki , przekładniki , rozdzielnice etc.

Wykwalifikowany zespół pracowników Energo-Complex oraz nowoczesny sprzęt pomiarowo-badawczy którym dysponujemy, pozwalają nam na zaoferowanie naszym klientom wykonanie szerokiego zakresu badań i pomiarów diagnostycznych aparatury stacyjnej WN.

WYŁĄCZNIKI MOCY

– Pomiar rezystancji statycznej prądem minimum 100A DC

– Minimalne napięcie zadziałania wyzwalacza i cewek zamykających

– Analiza czasów wyłącznika:

 • czas wyłączania
 • niejednoczesność faz
 • sekwencja nastawialnych czasów dla operacji: Otwórz, Zamknij,
 • analiza prądów cewek wyłączających i zamykających
 • pomiar rezystancji cewek wyłączających i zamykających
 • badania z obniżonym napięciem zasilającym dla operacji: Otwórz, Zamknij

– Pomiar rezystancji dynamicznej (prądem do 100A DC)

– Analiza prądów silnika napędu

– Pomiar czasu zbrojenia napędów poszczególnych biegunów,

– Sprawdzenie działania blokady przeciw pompowaniu oraz zabezpieczenia od niezgodności położenia biegunów,

– Pomiar izolacji doziemnej i między stykowej

– Analiza ruchu:

 • pomiar prędkości ruchu styków wyłącznika z oraz sporządzenie dla tych pomiarów wykresu,

– W zakres badań sześciofuorku siarki (SF6) wchodzi:

 • badanie jakości gazu SF6,
 • badanie produktów rozpadu gazu SF6,
 • określenie zawilgocenia gazu SF6,
 • określenie punktu rosy gazu SF6, kontrola wartości nastaw czujników
  gazu SF6,

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE

– Pomiar punktu “kolanowego”,
– Pomiar strat dielektrycznych izolacji,
– Pomiar stanu izolacji,
– Badanie oleju,

POMIAR NAPIĘĆ RAŻENIA
– Pomiar napięcia dotykowego,
– Pomiar napięcia krokowego,