Zastosowanie zaawansowanej diagnostyki transformatora pozwala na wykonanie rzetelnej oceny stanu technicznego i przedstawienie ekspertyzy wraz z zaleceniami dalszej eksploatacji jednostki.

O czasie życia transformatora decyduje stan techniczny jego układu izolacyjnego, a w szczególności izolacji stałej opartej na bazie celulozy. Często powtarzane jest stwierdzenie, że czas życia transformatora wyraża się czasem życia papieru, z którego zbudowano jego izolację. Towarzyszący eksploatacji naturalny proces termicznej degradacji celulozy, który głównie polega na skróceniu jej włókien, powoduje przede wszystkim pogorszenie parametrów mechanicznych izolacji, a w niewielkim tylko stopniu spadek wytrzymałości elektrycznej impregnowanego olejem papieru elektrotechnicznego.

Zobacz więcej: Przykładowa ekspertyza

Zobacz więcej: Kompleksowa diagnostyka stanu technicznego transformatorów

Zobacz więcej: Ocena stanu technicznego transformatorów

Widok zdegradowanej izolacji transformatora energetycznego
a), b) – osady na części aktywnej, c) – zdegradowana celuloza, d) – odkształcone uzwojenia

Zobacz więcej

ENERGO-COMPLEX prowadzi serwis podobciążeniowych przełączników zaczepów produkcji Machninenfabrik Reinhausen. Specjalizujemy się w remontach i wymianie PPZ różnych typów na miejscu zainstalowania transformatora. Jesteśmy w stanie zapewnić wysoki poziom usług.

Nasza oferta usług remontowo-modernizacyjnych obejmuje:
– przeglądy i remonty transformatorów na miejscu zainstalowania
– rewizje wewnętrzne transformatorów
– uzdatnianie oleju transformatorowego
– regenerację oleju transformatorowego
– wykonanie uszczelnienia
– modernizację układów chłodzenia
– montaż zaworów i zasuw
– wymianę osprzętu
– czyszczenie i malowanie transformatorów
– konserwację antykorozyjną

ENERGO-COMPLEX oferuje przeglądy i remonty podobciążeniowych przełączników zaczepów
Przegląd obejmuje:

– wymianę oleju w przełączniku (przerzutniku mocy)
– czyszczenie tulei i głowicy mocy
– kontrolę stanu styków i sprężyn
– sprawdzenie zgodności stopni zaczepów napędu z głowicą
– sprawdzenie i konserwacja przekładni kątowych
– sprawdzenie i konserwację szafy sterowniczej napędu PPZ
– pomiar i rejestrację czasów własnych
– rejestracja ciągłości prądowej

W razie konieczności wymiany podzespołów, dysponujemy szerokim asortymentem części zamiennych produkowanych przez naszą firmę. Aby skrócić czas wyłączenia transformatora do minimum, jesteśmy w stanie dostarczyć kompletną wyremontowaną głowicę dowolnego typu. Zapewniamy niezbędną ilość oleju do wymiany w PPZ oraz wszystkie specjalistyczne narzędzia wykorzystywane w trakcie przeglądu. Przegląd zakończony jest pomiarami i rejestracją czasów własnych oraz niejednoczesności PPZ wykonywanych za pomocą komputerowej aparatury diagnostycznej.

Remont kapitalny obejmuje swoim zakresem:
– demontaż i czyszczenie przełącznika w warunkach warsztatowych
– wymiana sprężyn
– wymiana styków stałych i ruchomych
– montaż i wstępna regulacja
– regulacja czasów przełączania i współpracy podzespołów
– montaż przełącznika w transformatorze
Wykonujemy również remonty klatek wybierakowych.