ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

Doświadczony i wykwalifikowany zespół pracowników Energo-Complex oraz nowoczesny sprzęt i technologie którymi dysponujemy, pozwalają nam zaoferować naszym klientom wykonanie serwisu, remontu lub modernizacji transformatora w miejscu jego zainstalowania przy zapewnieniu wysokiej jakości i optymalizacji czasu wyłączenia urządzenia z eksploatacji.


Oferujemy cały wachlarz usług diagnostycznych opartych na bezinwazyjnych metodach pomiarowych, które pozwalają bardzo precyzyjnie oszacować ryzyko dalszej eksploatacji oraz wyznaczyć poprawne reżimy eksploatacji danej jednostki.

Usługi serwisowo-remontowe, modernizacje
• Pomiary okresowe badania odbiorcze i poremontowe transformatorów,
• Serwis i pomiary poawaryjne,
• Serwis lub modernizacja podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ),
• Wymiana PPZ na miejscu zainstalowania transformatora,
• Rewizja wewnętrzna części aktywnej transformatora,
• Remont lub modernizacja układu chłodzenia,
• Odnowienie powłok lakierniczych,
• Uszczelnianie i likwidacja wycieków,
• Regeneracja oleju – przywrócenie parametrów jak dla nowego oleju,
• Uzdatnianie oleju – usunięcie wody z oleju,
• Suszenie układu izolacyjnego części aktywnej,
• Dostawa i wymiana części zamiennych i akcesoriów,

Diagnostyka i ocena stanu technicznego transformatorów
• Badanie oleju elektroizolacyjnego
• Badanie stopnia zawilgocenia układu izolacyjnego (RVM-PDC, FDS)
• Badanie odkształceń mechanicznych uzwojeń (SFRA)
• Badanie wibro-akustyczne
• Badania termowizyjne
• Identyfikacja wyładowań niezupełnych (PD)
• Diagnostyka izolatorów przepustowych (FDS, TGδ)
• Diadnostyka podobciążeniowego przełącznika zaczepów (PPZ)

System zarządzania majątkiem transformatorowym TrafoGrade.
• Wspomaganie procesu decyzyjnego w zakresie polityki remontowo – inwestycyjnej,
• Możliwość tworzenia rzetelnej prognozy budżetowej na podstawie rzeczywistego stanu transformatorów,
• Identyfikacja problemów eksploatacyjnych za pomocą zaawansowanych technologii diagnostycznych,
• możliwość prostego porównywania stanu technicznego różnych transformatorów,
• przedstawienie stanu technicznego w sposób skondensowany i czytelny dla osób zarządzających majątkiem sieciowym,
• możliwość wyznaczenia perspektywy eksploatacji,
• możliwość oceny rangi transformatora w systemie rozdzielczo – przesyłowym.

W razie konieczności wymiany podzespołów, dysponujemy szerokim asortymentem części zamiennych produkowanych przez naszą firmę. Aby skrócić czas wyłączenia transformatora do minimum, jesteśmy w stanie dostarczyć kompletną wyremontowaną głowicę dowolnego typu. Zapewniamy niezbędną ilość oleju do wymiany w PPZ oraz wszystkie specjalistyczne narzędzia wykorzystywane w trakcie przeglądu. Przegląd zakończony jest pomiarami i rejestracją czasów własnych oraz niejednoczesności PPZ wykonywanych za pomocą komputerowej aparatury diagnostycznej.

Remont kapitalny obejmuje swoim zakresem:
– demontaż i czyszczenie przełącznika w warunkach warsztatowych
– wymiana sprężyn
– wymiana styków stałych i ruchomych
– montaż i wstępna regulacja
– regulacja czasów przełączania i współpracy podzespołów
– montaż przełącznika w transformatorze
Wykonujemy również remonty klatek wybierakowych.