Sprawdź odporność elektroprosumencką Twojej firmy

Od audytu przez projekt po realizację

Dzielimy się naszym doświadczeniem

Grupa Energo-Complex od prawie 25 lat zajmuje się kompleksową obsługą klientów w obszarze nisko kosztowego wydłużania czasu życia transformatorów energetycznych. W ostatnich latach Grupa opracowała nową strategię biznesową wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom coraz większej liczby klientów. Jest to strategia wpisująca się w cele zrównoważonego rozwoju ustanowione w Paryżu w 2015 r. przez ONZ, którymi są: czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy, godna praca, odpowiedzialna produkcja i odpowiedzialna konsumpcja oraz neutralność klimatyczna.

Aby wpisać się w globalny trend Zarząd spółki Energo-Complex rozpoczął proces inwestycyjny związany z budową nowoczesnego warsztatu rewitalizacji transformatorów z ograniczonym śladem węglowym. Budowa warsztatu powiązana została z budową odporności elektroprosumenckiej całej Grupy. Mianowicie, już w pierwszej fazie projektu nowopowstały budynek został wyposażony w mikro-instalację wytwórczo-magazynową – obejmującą źródło fotowoltaiczne (PV) o mocy 50 kW oraz magazyn energii o pojemności 23 kWh – zdolną do pracy off-grid.

Praktyka dnia codziennego pokazała, że w przypadku tej prostej instalacji w okresie wiosenno-letnim można uzyskać wysoki (uzasadniony rachunkiem ekonomicznym) poziom odporności elektroprosumenckiej (OEP) Grupy, wynoszący od 35 do 70 proc. Taki wynik zainspirował Grupę do rozszerzenia swojej oferty biznesowej. Jest to rozszerzenie polegające na realizacji pakietu usług zwiększających odporność elektroprosumencką klienta do pożądanego ekonomicznie poziomu.

Co to jest OEP?

W dużym uproszczeniu odporność elektroprosumencka zapewnia to, czego już nie zapewnia bezpieczeństwo energetyczne. Za bezpieczeństwo energetyczne odpowiedzialne są, w obecnym państwowo-korporacyjnym porządku ustrojowym energetyki, dominujące sektory energetyczne: elektroenergetyczny, ciepłowniczy, paliw transportowych, górnictwo i gazownictwo. Odporność elektroprosumencka jest w takiej sytuacji tym, co buduje sobie obecny odbiorca energii kompensując krok po kroku deficyty bezpieczeństwa energetycznego aż do osiągniecia racjonalnego poziomu samowystarczalności energetycznej. Osiąga to stosując racjonalną sekwencję działań: poprawia przede wszystkim swoją efektywność energetyczną (pasywizuje budynki), elektryfikuje wytwarzanie ciepła (korzysta z pompy ciepła), elektryfikuje transport (zmienia samochód na elektryczny), zwiększa efektywność wykorzystania energii), wreszcie instaluje odpowiednio dobrane źródła energii elektrycznej OZE i magazyny energii we własnej osłonie elektroprosumenckiej, dokupując z KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny) jedynie brakującą ilość energii elektrycznej.

Co daje OEP?

Zapewnia obniżenie kosztów ogólnego zaopatrzenia energetycznego, a przede wszystkim energii elektrycznej, co jest odpowiedzią na galopujący wzrost cen tej energii powodowany
kryzysem energetycznym (wzrost cen, który wymknął się spod kontroli mechanizmów bezpieczeństwa energetycznego).

Zapewnia możliwość ograniczenia mocy umownej (zamówionej), co jest szczególnie istotne w przypadku gdy odbiorca energii elektrycznej wykorzystuje urządzenia o dużym chwilowym
poborze mocy.

Zapewnia możliwość przejścia do pracy wyspowej w przypadku zaniku napięcia sieciowego (braku zasilania z sieci rozdzielczej KSE

Co to jest osłona elektroprosumencka?

Jest to fizyczny obszar, w którym elektroprosument realizuje strategię równoważenia (bilansowania) wszystkich swoich potrzeb energetycznych. Największe znaczenie ma osłona kontrolna na rynku energii elektrycznej. Wyeliminowanie przepływów (jednokierunkowych i dwukierunkowych) energii elektrycznej na tej
osłonie oznacza autonomizację elektroprosumenta względem KSE. Największe znaczenie praktyczne mają nie indywidualne osłony elektroprosumenckie, a osłony kontrolne obejmujące zbiory elektroprosumentów, np. osłony kontrolne JST (jednostek samorządu terytorialnego).