ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

Od wielu lat pomiary WNZ w transformatorach zainstalowanych na stacjach wykonywano jedynie za pomocą metody EA. Pomiary te są wykonywane podczas normalnej pracy transformatora. Ze względu na rozwój technologii pomiarowej, od kilku lat możliwe jest również wykorzystanie w tych warunkach metody elektrycznej i UHF. W praktyce pomiarowej bardzo często te dwie metody są wykorzystywane równocześnie. Sonda UHF jest umieszczana w środku transformatora za pomocą zaworu do ewakuacji oleju. Natomiast źródłem sygnału pomiarowego dla metody elektrycznej są najczęściej zaciski pomiarowe izolatorów przepustowych.

Rys. 1. Widok sondy UHF zainstalowanej do zaworu ewakuacji oleju z kadzi transformatora.

Rys.2. Widok zacisku pomiarowego izolatora przepustowego.

Firma Energo-Complex wykonuje pomiary WNZ przy zasilaniu transformatorów napięciem znamionowym z tzw. sieci sztywnej lub ze źródła zewnętrznego. Zdecydowany niższy poziom zakłóceń uzyskuje się podczas zasilania z układu składającego się z generatora oraz z transformatora podwyższającego napięcie. Istnieje w tym przypadku także możliwość wykonania pomiarów w szerszym zakresie napięciowym. Dobór źródła zasilania dla potrzeb pomiarowych jest jednak sprawą indywidualną i zależy od konkretnej sytuacji transformatora oraz warunków sieciowych.

Rys. 3. Pomiary WNZ z wykorzystaniem zewnętrznego źródła zasilania

W praktyce pomiarowej firma Energo-Complex wykorzystuje system pomiarowo-rejestracyjny Montesto 200, umożliwiający równoczesną analizę sygnałów elektrycznych, jak również sygnałów rejestrowanych w paśmie ultra wysokich częstotliwości za pomocą sondy UHF.

Rys. 4. Widok systemu pomiarowo – rejestrującego Montesto 200