ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

ŁĄCZNIKI W EKSPLOATACJI 2024. KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

3 dni wymiany wiedzy i doświadczeń środowiska elektroenergetycznego. Znakomita przestrzeń do integracji dynamicznie rozwijającej się branży. 

Celem konferencji jest przedstawienie i szerokie omówienie nowych rozwiązań technicznych z zakresu wyłączników i rozdzielnic WN i SN, problemów eksploatacyjnych i diagnostyki. Konferencja obejmie również sesję poświęconą nowym wytycznym UE o wykorzystaniu gazu SF6 w elektroenergetyce.

TEMATYKA:

 • diagnostyka i eksploatacja łączników elektroenergetycznych,
 • diagnostyka i eksploatacja rozdzielnic średniego i wysokiego napięcia,
 • nowe wytyczne UE dotyczące gazu SF6 oraz gazów alternatywnych w aparaturze elektroenergetycznej,
 • problematyka detekcji i lokalizacji wyładowań niezupełnych w urządzeniach wysokiego napięcia.
 

MIEJSCE:

Hotel Grand Focus Szczecin
3 Maja 22, 70-215 Szczecin

Rozpoczęcie konferencji:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37, 70-310 Szczecin

INFORMACJE:

Referaty oraz krótkie streszczenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej: konferencja@energo-complex.pl .

Referaty należy przygotować w formacie A4 w edytorze Microsoft Word.

 

WAŻNE DATY:

– zgłoszenie udziału w konferencji 25.03.2024.

– wniesienie opłaty 30.03.2024.

– nadsyłanie referatów 15.03.2024.

 

KONTAKT

E: konferencja@energo-complex.pl

T: 607 691 319 Wojciech Leśniak– sprawy organizacyjne

T 607 202 702 Krzysztof Ćwichoń;– sprawy merytoryczne sesji

Mirosław Kuchta / Sebastian Haupeltshofer
EnerTest / DILO

Certyfikowany gaz DILO,  po regeneracji  użytego SF6, rozwiązanie dla zrównoważonego dalszego używania urządzeń z SF6

Mirosław Kuchta. Sahra Kohler
EnerTest / DILO

Oferta DILO dla regeneracji użytego SF6 ( Certyfikowany  Gaz DILO )- w kontekście prowadzonej nowelizacji rozporządzenia 517/2014 w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego.

Mirosław Kuchta
EnerTest 

Alternatywne technologie dla gazu SF6 w elektroenergetyce – dlaczego ?

( Nowe rozporządzenie UE ,w sprawie gazów ,  z 7 luty 2024 – omówienie istotnych artykułów odnośnie dalszej  eksploatacji urządzeń z SF6 )

Patryk Jaskólski
PSE S.A.

Doświadczenia z uruchomień UKL (urządzenie do kontrolowanego łączenia) w aplikacji wyłącznika z dławikiem i wyłącznika z autotransformatorem

Mateusz Szablicki
PSE S.A.

Operacje łączeniowe podczas uruchomienia synchronicznego połączenia 400kV Polska-Ukraina – wsparcie symulacyjne 

Piotr Rzepka
PSE S.A.

Wyzwania operacji łączeniowych długich linii kablowych NN na przykładzie projektowania układu wyprowadzenia mocy Morskich Farm Wiatrowych 

Marcin Cegłowski
PSE S.A.

Potrzeby wykorzystania parametrów aparatury łączeniowej w nowoczesnym projektowaniu obiektów energetycznych

Mariusz Talaga
SPIE ENERGOTEST                               

Ograniczenie skutków zwarć łukowych. Dedykowane urządzenia i algorytmy na przykładzie zabezpieczenia ArcPro6

Aleksander Gul
Hitachi Energy

Dobór urządzeń oraz operacje łączeniowe wpływające na bezpieczeństwo eksploatacji Morskich oraz Lądowych Stacji Transformatorowych.   

Aleksander Gul
Hitachi Energy

Zalety eksploatacyjne wyłączników z technologią EcoinQ z gazem ekologicznym – technologia EcoinQ, w aspekcie zdalnej weryfikacji zdolności łączeniowej w sieciach inteligentnych

Anna Choma
PROZON

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573 – czy to koniec SF6? Regenerowany SF6 jako szansa dla polskiej elektroenergetyki

Paweł Molenda
Energo-Complex

Doświadczenia w diagostyce aparatury łączeniowej w izolacji SF6 nowoczesnych stacjach energetycznych

Paweł Molenda
Energo-Complex

Doświadczenia w diagostyce aparatury łączeniowej WN po 30 latach eksploatacji

Grzegorz Pizoń
Siemens Energy

Elektronergetyka bez SF6. Jakie aktualności w Blue Portfolio od Siemens Energy? Przegląd nowości, trendów i planów dla urządzeń łącznikowych WN bez f-gazów.

Plan konferencji

Hotel Grand Focus, Szczecin

14:30 – 16:00
Rejestracja uczestników konferencji / hol przy recepcji

16:00 – 16:30
Przejazd autobusem na Wydział Elektryczny
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

16:30 – 17:30
Sesja I

Wydział Elektryczny ZUT s. 209

Uroczystość odsłonięcia muralu z wizerunkiem Profesora Jana Subocza

Otwarcie Konferencji przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Marka Szrota

Referat wprowadzający:

Mirosław Kuchta, EnerTest 
Nowa regulacja odnośnie gazów cieplarnianych – istotne punkty dla urządzeń energetyki, w tym technologii alternatywnych

18:00 – 19:30
Warsztaty kulinarne

19:30
Powrót autobusem do hotelu

20:00
Kolacja koleżeńska

09:00 – 11:00
Sesja II / hotelowa sala konferencyjna

 

Mariusz Talaga, SPIE Energotest
Ograniczenie skutków zwarć łukowych. Dedykowane urządzenia i algorytmy na przykładzie zabezpieczenia ArcPro6
30 min.

Aleksander Gul, Hitachi Energy
Dobór urządzeń oraz operacje łączeniowe wpływające na bezpieczeństwo eksploatacji Morskich oraz Lądowych Stacji Transformatorowych
30 min.

Mirosław Kuchta, EnerTest / Sahra Kohler, DILO
Oferta DILO dla regeneracji użytego SF6 (Certyfikowany Gaz DILO) – w kontekście prowadzonej nowelizacji rozporządzenia 517/2014 w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego
30 min.

Anna Choma, PROZON
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573 – czy to koniec SF6? Regenerowany SF6 jako szansa dla polskiej elektroenergetyki
30 min.


11:00 – 11:30
Przerwa kawowa

11:30 – 13:30
Sesja III / hotelowa sala konferencyjna

Patryk Jaskólski, PSE
Doświadczenia z uruchomień UKL (urządzenie do kontrolowanego łączenia) w aplikacji wyłącznika z dławikiem i wyłącznika z transformatorem
30 min.

Mateusz Szablicki, PSE
Operacje łączeniowe podczas uruchomienia synchronicznego połączenia 400kV Polska-Ukraina – wsparcie symulacyjne
30 min.

Piotr Rzepka, PSE
Wyzwania operacji łączeniowych długich linii kablowych NN na przykładzie projektowania układu wyprowadzenia mocy Morskich Farm Wiatrowych
30 min.

Marcin Cegłowski, PSE
Potrzeby wykorzystania parametrów aparatury łączeniowej w nowoczesnym projektowaniu obiektów energetycznych
30 min.

13:45 – 15:00
Przerwa obiadowa / restauracja hotelowa.

15:00 – 16:00
Sesja IV / hotelowa sala konferencyjna.

Robert Czaplicki, Hitachi Energy
Zalety eksploatacyjne wyłączników z gazem ekologicznym – technologia EcoinQ
30 min.

Paweł Molenda, Energo-Complex
Doświadczenia w diagnostyce aparatury łączeniowej w izolacji SF6 nowoczesnych stacji energetycznych
30 min

17:00
Przejazd do Filharmonii Szczecińskiej

18:00 – 19:30
Koncert „Opowiadaj mi tak” w Filharmonii Szczecińskiej

20:00 – Kolacja

09:00 – 11:00
Sesja V / hotelowa  sala konferencyjna

Mirosław Kuchta, EnerTest / Sebastian Haupeltshofer, DILO
Certyfikowany gaz DILO, po regeneracji użytego SF6, rozwiązanie dla zrównoważonego dalszego używania urządzeń z SF6
25 min

Grzegorz Pizon, Bartłomiej Mazurek, Łukasz Matusiak, Siemens Energy
Elektronergetyka bez SF6. Jakie aktualności w Blue Portfolio od Siemens Energy? Przegląd nowości, trendów i planów dla urządzeń łącznikowych WN bez f-gazów. 
25 min.

Paweł Budziński, Siemens Energy
Nowe podejście do aparatury łączeniowej wysokiego napięcia

Paweł Molenda, Energo-Complex
Doświadczenia w diagostyce aparatury łączeniowej WN po 30 latach eksploatacji
25 min

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian planie konferencji.

UDZIAŁ Z NOCLEGAMI

3350 NETTO
 • udział w konferencji
 • udział w koncercie w Filharmonii Szczecińskiej
 • udział w wieczorze koleżeńskim
 • pełne wyżywienie
 • dostęp do materiałów konferencyjnych
 • nocleg w **** hotelu w Szczecinie

UDZIAŁ BEZ NOCLEGÓW

2700 NETTO
 • udział w konferencji
 • udział w koncercie w Filharmonii Szczecińskiej
 • udział w wieczorze koleżeńskim
 • pełne wyżywienie
 • dostęp do materiałów konferencyjnych

SPECJALNA OFERTA STUDENCKA

990 NETTO
 • udział w konferencji
 • wyżywienie podczas konferencji
 • dostęp do materiałów konferencyjnych
 • udział w koncercie w Filharmonii Szczecińskiej
 • bez noclegów oraz kolacji