Aplikacja umożliwia śledzenie informacji związanych z konferencjami organizowanymi przez Energo-Complex. Uczestnicy konferencji mogą śledzić dodatkowe informacje związane z: planowaniem sesji konferencyjnych, tematami wykładów i innych wydarzeń, które organizowane są podczas konferencji.

The application allows you to track information related to the conferences organized by Energo-Complex. Conference participants can track the added information related to: plan conference sessions, topics of lectures and other events to be organized during the conference.