ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

Siedziby firmy Energo-Complex i laboratorium olejowego OBRE odwiedzili uczniowie piekarskiego Zespołu Szkół nr 1. Szkoła kształci uczniów na różnych kierunkach technicznych, między innymi na kierunku technik elektryk.

Młodzi goście mieli okazję zapoznać się z profilem naszej działalności, a także dowiedzieć się o nowych usługach związanych z odnawialnymi źródłami energii i budowaniem odporności elektroprosumenckiej. Mieli również okazję zobaczyć, jak wyglądają prace związane z renowacją transformatora dużej mocy, które regularnie odbywają się w hali warsztatowej. W laboratorium olejowym uczniowie mogli dowiedzieć się specjalistycznej wiedzy z zakresu badań i regeneracji olejów elektroizolacyjnych.

Energo-Complex stara się regularnie organizować spotkania z przyszłymi elektrykami. Wpisuje się to w misję naszej firmy, która polega na tym, by już podczas nauki na poziomie szkoły średniej zarażać młodych ludzi pasją do tematów związanych z energetyką, a także uwrażliwiać na wiedzę związaną z transformacją energetyczną.