Debatowali o przyszłości energetyki

Przedstawiciele firmy Energo-Complex wzięli udział w Seminarium Naukowo-Technicznym pn. „Przyszłość polskiej energetyki i elektroenergetyki, proces transformacji i stan postulowany”, które odbyło się 23 września w Politechnice Bydgoskiej.

Wydarzenie odbyło się w Bydgoszczy w ramach 40. Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W ramach seminarium omówione zostały wybrane aspekty funkcjonowania najważniejszych sektorów systemu energetycznego i elektroenergetycznego w nowych warunkach, gdy nie będą wykorzystywane paliwa kopalne.

Firma Energo-Complex oferuje możliwość sprawdzenia odporności elektroprosumenckiej przedsiębiorstw. Te i inne usługi były promowane na naszym stoisku w Bydgoszczy.