ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

Wybory nowych władz OGl SEP na kadencję 2022-26 odbyły się w dniu 14 czerwca 2022 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zaproszonych delegatów i gości przywitał ustępujący Prezes kol. Jan Kapinos. Obrady Zgromadzenia prowadził kol. Kazimierz Gierlotka zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i regulaminem. Nowym Prezesem OGl SEP na kadencję 2022-26 został wybrany kol. Marcin Fice. Delegaci w kolejny punkcie programu wybierali Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz delegatów na WZD SEP w Bydgoszczy.

Delegaci Koła 59 OGl SEP na WZO
Stoją od lewej: Koledzy; Karol Choroba, Robert Kubicki i Adam Ossowski.
W tle Tablica honorowa profesora Lucjana Nehrebeckiego, pierwszego prezesa OGl SEP.

W składzie nowego Zarządu OGl SEP znaleźli się również delegaci Koła 59 OGl SEP im. Prof. Jana Subocza przy Energo-Complex, kol. Adam Ossowski i kol. Robert Kubicki. Na koniec obrad odbyła się żywa dyskusja nad nowo przyjętymi Kierunkami działalności Oddziału. Warto zaznaczyć, że Obrady odbyły się przy bardzo wysokiej frekwencji delegatów.

*

23.06.2022 r. w siedzibie firmy Energo-Complex odbyło się zebranie Zarządu Koła nr 59 SEP.

Zebranie otworzył Prezes Koła SEP kol. R. Kubicki. Prezes Koła SEP kol. R. Kubicki omówił sprawę wyborów WZO. Do nowego Zarządu OGI weszli: R. Kubicki i A. Ossowski.