Łączniki w Eksploatacji 2022. Zapraszamy na konferencję

Od kilku lat nasza konferencja podejmowała głównie tematy techniczne związane z zagadnieniami aparatury łączeniowej oraz rozdzielczej WN/SN. Ponieważ wyżej wspomniane urządzenia w wielu wypadkach wykorzystują jako izolację gaz SF6, który został wpisany na listę gazów cieplarnianych, naszą uwagę postanowiliśmy również przenieść w kierunku zagadnień dotyczących ochrony klimatu i związanych z tym wyzwań dla nowoczesnej energetyki.

W ostatnim czasie towarzyszy nam szeroka debata dotycząca zmian, jakie powinniśmy dokonać w naszym prawie energetycznym oraz szeroko pojętym systemie wytwórczo-przesyłowo-dystrybucyjnym. Wszystko po to, by sprostać wymaganiom klimatycznym, a także zaspokoić potrzeby odbiorów energii elektrycznej przy jednoczesnym utrzymaniu jej kosztów na poziomie pozwalającym utrzymać konkurencyjność naszych przedsiębiorstw na rynku europejskim.

Biorąc pod uwagę rangę tematu oraz zdolności interdyscyplinarne naszych kolegów zaangażowanych w konferencję postanowiliśmy również wyrazić głos w tej sprawie. Dlatego po raz pierwszy na tak szeroką skalę chcemy poddać dyskusji temat dotyczący transformacji energetycznej. W związku z tym pozwoliliśmy sobie zaprosić grupę wybitnych ekspertów, którzy zaprezentują nam swoje poglądy i doświadczenia w tym zakresie.

OGÓLNA TEMATYKA KONFERENCJI:
• diagnostyka i eksploatacja łączników elektroenergetycznych,
• diagnostyka i eksploatacja rozdzielnic średniego i wysokiego napięcia,
• zastosowanie gazów alternatywnych do SF6 w aparaturze wysokiego napięcia,
• problematyka detekcji i lokalizacji wyładowań niezupełnych w aparatach wysokiego napięcia.
• problematyka przyłączania odnawialnych źródeł energii do pracujących sieci elektroenergetycznej.

PROGRAM KONFERENCJI:

24.05.2022. Wtorek

14.30 – 16.30 – rejestracja uczestników konferencji / / hol przy recepcji

16.30 – 18.30 Sesja I / sala konferencyjna VI piętro.

Otwarcie konferencji przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Marka Szrota

Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotra Szymczaka

J. Popczyk – Politechnika Śląska

„Od polityki i bezpieczeństwa energetycznego przez kryzysową odporność energetyczną do rynku elektroprosumenckiego ”.

J. Nowicki – Sekretarz Generalny SEP

„Sposoby magazynowania energii elektrycznej kluczem do energetyki przyszłości”.

18.30 Kolacja koleżeńska / restauracja hotelowa VI piętro.

25.05.2022. Środa

09.00 – 11.00 Sesja II / sala konferencyjna VI piętro.

T. Bednarczyk – OMICRON Energy Solution Polska

„Problematyka oceny stanu technicznego wyłączników mocy – studium przypadku wyłącznika wysokiego napięcia w izolacji gazu SF6 (GIS)”.

W. Kołtunowicz – OMICRON Energy Solution GmbH, przewodniczący

grupy roboczej CIGRE D1.66

„Wymagania dotyczących systemów monitorowania WNZ w rozdzielnicach gazowych WN”

komunikat CIGRE.

M. Benecky – WIKA Massgeratevertieb.

„Modele analityczne pozwalające przewidzieć gęstość i wilgotność gazu umożliwiające wiarygodne przewidywanie stanu technicznego w celu wydajnej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń w izolacji gazu SF6”.

P. Molenda – ENERGO-COMPLEX

Rewitalizacja urządzeń w izolacji gazu SF6 na przykładzie przekładników kombinowanych WN.

M. Kuchta (ENERTEST)

Alternatywne Gazy – Wyzwania Eksploatacyjne .

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.45 Sesja III / sala konferencyjna VI piętro.

A. Gul – Hitachi ABB

„Dynamiczna regulacja napięcia oraz dostawa mocy czynnej w punkcie przyłączenia MFW do Krajowego Systemu Energetycznego , z zastosowaniem wariantów : STATCOM ; Synchronous Condender ; Enhanced STATCOM – z Magazynem Energii”.

T. Doktór – Catalyst Capital

„Omówienie modelu biznesowego magazynów energii w Wielkiej Brytanii na przykładzie projektów realizowanych przez Catalyst Capital”.

M. Skrzypczak – Polkomtel Sp. z o.o.

„Fotowoltaika i rynek energii w Polsce”

R. Gutowski – Polski Komitet Elektromobilności SEP

„Rozwój systemów magazynowania energii we współczesnych systemach elektroenergetycznych”.

A. Gul – Hitachi ABB

„Ultraszybki wyłącznik prądu stałego HVDC z Hitachi Energy – urządzenie konieczne dla zabezpieczenia sieci +/- 320 kV na Bałtyku, zasilanej z grupy Stacji Konwerterowych HVDC Wielkiej Mocy”.

Sz. Banaszak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

„Symulacja pracy wodorowego bufora energetycznego w systemie elektroenergetycznym”.

13.45 – 14.45 Przerwa obiadowa / restauracja hotelowa VI piętro.

14.45 – 15.35 Sesja IV / sala konferencyjna VI piętro.

A. Gul – Hitachi ABB

„Cechy konstrukcyjne i parametry GIS na napięcia 72,5 … 420 kV produkcji Hitachi Energy”.

M. Kuchta (ENERTEST)

„Technologie detekcji i lokalizacji WNZ w aparatach WN”.

A. Choma (Fundacja Klimatu PROZON)

„Jak wydłużyć eksploatację urządzeń napełnionych SF6?”.

G. Pizon – Siemens Energy Sp. z o.o.

„Kiedy przyszłość staje się rzeczywistością: czyli przegląd dostępnych rozwiązań urządzeń WN bez f-gazów oraz propozycji legislacyjnych UE”.

16.30 – Zwiedzanie kopalni „Guido”, kolacja w podziemiach z niespodzianką.

26.05.2022. Czwartek

10.00 – 14.00 Warsztaty – siedziba OBRE i ENERGO-COMPLEX, Piekary Śląskie.

Diagnostyka i serwis urządzeń w izolacji gazu SF6

Serwis oraz diagnostyka wyłącznika WN typu „SB6”

Ewakuacja i regeneracja gazu z kolumny wyłącznika

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa.

15.00 – 16.30 Panel użytkownika.

Dyskusja uczestników konferencji na temat problemów eksploatacyjnych.

16.30 – Wycieczka krajoznawcza, kolacja z niespodzianką.

27.05.2022. Piątek

09.30 – 11.00 Sesja V / sala konferencyjna VI piętro.

M. Szrot – ENERGO-COMPLEX

„Małe modularne reaktory nuklearne i ich zastosowanie w sieci rozdzielczej (110 kV) zasilanej z sieci oraz ze źródeł odnawialnych”.

W. Chmielak – Elektrometal Energetyka

„Monitorowanie i diagnozowanie wyłączników SN przez sterownik polowy”.

M. Kuchta – ENERTEST

Technologie diagnostyki operacyjnej wyłącznika WN.

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian planie konferencji.

ORGANIZATORZY

ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o.
OBRE Sp. z o.o.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski
Przewodniczący komitetu

prof. dr hab. inż. Krzysztof Okarma
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

prof. dr hab. Paweł Żukowski
Politechnika Lubelska

dr inż. Jacek Nowicki
Sekretarz Generalny SEP

dr inż. Jan Kapinos
Prezes Oddziału SEP w Gliwicach

MIEJSCE:

Park Hotel Diament Katowice
Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice

OPŁATY:

Uczestnictwo w konferencji:
3 350,00 + 23% VAT zakwaterowanie w pokoju 1 os.
2 750,00 + 23% VAT bez zakwaterowania

Opłata obejmuje: udział w konferencji i wydarzeniach towarzyszących, zakwaterowanie, wyżywienie oraz komplet materiałów konferencyjnych .

RAMOWY PLAN KONFERENCJI:

Wtorek 24.05.2022

15.00 – Rejestracja uczestników
17.00 – Otwarcie konferencji
Wydarzenie towarzyskie

Środa 25.05.2022

09.00 – 16.00 Sesje (przerwy na kawę i obiad)
Wydarzenie towarzyskie

Czwartek 26.05.2022

10.00 – 16.00 Warsztaty (przerwy na kawę i obiad)
Wydarzenie towarzyskie

Piątek 27.05.2022

09.00 – 11.00 Sesje

INFORMACJE:

Referaty oraz krótkie streszczenie należy przesłać na adres e-mail: konferencja@energo-complex.pl Referaty należy przygotować w formacie A4 w edytorze Microsoft Word.

Sesje naukowe odbędą się w hotelu, a warsztaty w siedzibie ENERGO-COMPLEX

WAŻNE DATY:

  • zgłoszenie udziału w konferencji 10.05.2022.
  • wniesienie opłaty 17.05.2022.
  • nadsyłanie referatów 15.04.2022.

Biuro konferencyjne:
Wojciech Leśniak T: +48 607 691 319; E: wojciech.lesniak@energo-complex.pl
Jerzy Szolc T: 695 101 193; jerzy.szolc@obre.pl

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN
ORGANIZACYJNYCH KONFERENCJI

Pobierz formularz zgłoszeniowy. Formularz jest aktywnym plikiem pdf. Należy go wypełnić, wydrukować, podpisać i skan przesłać na adres konferencja@energo-complex.pl.