Międzynarodowy Dzień Elektryka

28 czerwca 2021 o godz. 15:30 w Sali NOT w Gliwicach odbyło się spotkanie poświęcone pamięci prof. dr. hab. inż. Antoniego Boguckiego, wieloletniego Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Po powitaniu uczestników spotkania zostały wręczone medale z okazji 100-lecia SEP oraz wyróżnienia zasłużonym członkom SEP. Prezentację sylwetki, dorobku naukowego i organizacyjnego prof. dr. hab. inż. Antoniego Boguckiego przedstawił prof. dr hab. Inż. Jan Popczyk. Po prezentacji sylwetki nastąpiły wystąpienia wspomnieniowe współpracowników, wychowanków i przyjaciół Profesora m. in. prof. dr. Inż. hab. Mariana Kampika, Dziekana Wydziału Elektrycznego Pol. Śl., prof. dr. inż. hab. Pawła Sowy, Kierownika Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów Pol. Śl., dr. inż. Jana Kapinosa Prezesa Oddziału Gliwickiego SEP, mgr. inż. Krzysztofa Kolonko, Prezesa Oddziału Elektryków SWPŚl. Całe spotkanie odbyło się w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

Z ramienia SEP Koła nr 59 OGl uczestniczyli koledzy Adam Ossowski i Robert Kubicki