Odszedł nasz Przyjaciel i Nauczyciel

„Dopiero żyć zaczniesz, gdy umrzesz kochając.”

– Jan Twardowski

Z bólem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszego serdecznego Przyjaciela i Nauczyciela Profesora Jana Subocza.

Posiadał ponad trzydzieści lat doświadczeń we współpracy z przemysłem. Wdrożył 45 nowych technologii. Był specjalistą z zakresu elektrotechnologii i inżynierii wysokonapięciowej oraz fizyko-chemicznych układów izolacyjnych.

Profesor przyczynił się nie tylko do rozwoju naszej firmy, ale również całej branży energetycznej.