Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich działa przy Energo-Complex

Na zdjęciu: Zarząd koła SEP przy Energo-Complex. Od lewej: Adam Ossowski, Robert Kubicki (prezes), Elżbieta Haładyn (skrabnik), Paweł Molenda i Karol Choroba (sekretarz).

Koło SEP przy firmie Energo-Complex istnieje od 25 maja 2020 r., ale z powodu pandemii dopiero 11 lutego 2021 r. nadarzyła się okazja, by oficjalnie przyjąć nowych członków stowarzyszenia.

W uroczystości, która odbyła się na terenie firmy wziął udział między innymi Jan Kapinos, prezes oddziału gliwickiego SEP. Przekazał na ręce Marka Szrota, prezesa spółki Energo-Complex medal im. prof. Lucjana Nehrebeckiego.

Podczas spotkania Robert Kubicki, prezes koła przy firmie Energo-Complex przedstawił historię stowarzyszenia.

Nowi członkowie organizacji otrzymali z rąk Jana Kapinosa, prezesa oddziału gliwickiego legitymacje członkowskie.

Spotkanie było również okazją do dyskusji. Udało się nakreślić plan współpracy. Pracownikom przedstawiono szereg korzyści, które daje firmie współpraca ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich powstało w 1919 r (wcześniej znana jako Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich). To organizacja pozarządowa integrująca środowisko polskich elektryków. Zrzesza inżynierów, techników oraz uczniów techników i szkół zawodowych z branży elektrycznej. SEP zajmuje się głównie działalnością popularyzatorską oraz edukacyjną (np. szkolenia uprawniające do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym uprawnienia do 1 kV). Zajmuje się także oceną zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia (od 1933 r.), poprzez Biuro Badawcze ds. Jakości, agendę SEP posiadającą akredytacje krajowe oraz uznania najbardziej prestiżowych organizacji międzynarodowych i europejskich. Prowadzi też współpracę międzynarodową jako Association of Polish Electrical Engineers. Należy do krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce oraz do europejskiej organizacji EUREL.

Obecnie stowarzyszenie zrzesza ponad 22 tys. członków. Koło powstałe przy naszej firmie otrzymało nr 59. To 19 koło, które podlega oddziałowi gliwickiemu stowarzyszenia.