ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

Nowy 2021 Rok będzie z pewnością przełomowym rokiem dla naszej spółki. Otworzymy naszą nową siedzibę. Wierzymy też, że ten rok będzie powrotem do normalności. Dlatego już teraz chcielibyśmy Państwu przekazać informację, że, jeśli tylko warunki pandemiczne i związane z tym prawo na to pozwolą, zorganizujemy dla Państwa tradycyjną międzynarodową konferencję „Transformatory w Eksploatacji”.

Konferencję planujemy zorganizować w dniach od 15 do 18 czerwca.
Tematyka konferencji będzie obejmowała następujące zagadnienia:

– Techniczne i ekonomiczne aspekty wydłużenia czasu życia transformatorów mocy
– Metody zarządzania eksploatacją transformatorów.
– Zaawansowana diagnostyka transformatorów i izolatorów przepustowych.
– Remonty i rewitalizacja transformatorów
– Diagnostyka transformatorów suchych
– Diagnostyka i eksploatacja rozdzielnic i łączników SN i WN

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Prof. dr hab. inż. Konstanty M. Gawrylczyk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Prof. dr hab. inż. Paweł Żukowski – Politechnika Lubelska
Dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof.ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO – Politechnika Opolska
Dr hab. inż. Wojciech Kołtunowicz – OMICRON Energy Solutions GMBH
Dr inż. Aleksander Gul – Hitachi ABB Power Grids
Mgr. Inż. Jerzy Mikołajczyk

Termin konferencji
15-18 czerwca 2021r.
Miejsce:
Hotel GRAND LUBICZ ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka
www.grandlubicz.pl
Opłaty:
Uczestnictwo w konferencji
2590,00 + 23% VAT zakwaterowanie w pokoju 2 os.
2980,00 + 23% VAT zakwaterowanie w pokoju 1 os.
Opłata obejmuje: udział w konferencji, zakwaterowanie,
wyżywienie oraz komplet materiałów konferencyjnych.
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nie przybycia
uczestnika (materiały konferencyjne zostaną przesłane pocztą)
Terminy:

zgłaszanie uczestnictwa w konferencji do 04.06.2021r.
wniesienie opłat do 09.06.2021r.
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Pobierz formularz zgłoszeniowy na konferencję Transformatory w Eksploatacji 2021.

Kontakt:

W sprawach organizacyjnych – Wojciech Leśniak
T: +48 32 775 67 82, M: +48 607 691 319
E: wojciech.lesniak@energo-complex.pl

W sprawach sesji Łączniki SN I WN – Jerzy Szolc
T: +48 695 101 193, E: jerzy.szolc@obre.pl
Formularz zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną
na adres: konferencja@energo-complex.pl

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
ING Bank Śląski S.A. 76 1050 1230 1000 0023 0022 4611
Z dopiskiem „Konferencja 2021”
Istnieje możliwość promocji firm w czasie trwania konferencji oraz wystawienia stoisk reklamowych.

Informacje dotyczące Konferencji dostępne są również w aplikacji mobilnej EC EVENTS, którą można pobrać na stronie sklepu Google Play lub App Store.

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programy konferencji.

LISTA REFERATÓW:

1. SEP Zarząd Główny
Jacek Nowicki
5 kluczowych grup technologii energetycznych w perspektywie 2050 r.

2. NYNAS
Carl P Wolmarans, Rene Abrahams Bruce Pahlavanpour
Biodegradowalne płyny izolacyjne na bazie węglowodorów o niskiej lepkości

2. OMICRON
Tomasz Bednarczyk
Pomiar, lokalizacja i monitorowanie wyładowań niezupełnych na transformatorze energetycznym (studium przypadku).

3. OMICRON
Wojciech Kołtunowicz
Metody diagnostyczne gazowych układów izolacyjnych wysokiego napięcia (GIS)

4. Hitachi ABB Power Grids Poland
Aleksander Gul
Stacje Lądowe Dużych Mocy 400 kV/220 kV dla podłączenia ze Stacjami Krajowego Systemu Energetycznego 400 kV , w aspekcie funkcjonalności oraz wymagań technicznych instalowanych urządzeń

5. Hitachi ABB Power Grids Poland
Aleksander Gul
Urządzenia 66 kV oraz 220 kV , skonstruowane dla instalacji w Morskiej Stacji Transformatorowej Dużej Mocy , w aspekcie ich cech konstrukcyjnych , związanych z przystosowaniem do pracy na platformach morskich

6. Hitachi ABB Power Grids Poland
Aleksander Gul
Zastosowanie STATCOM w Stacjach Lądowych 400 kV / 220 kV Dużej Mocy , w celu zapewnienia stabilnego i elastycznego systemu zasilania Stacji Krajowego Systemu Energetycznego 400 kV z Morskich Farm Wiatrowych ”

7. Maschinenfabrik Reinhausen
Marian Szczechowski
Tap Changer Diagnostic Methods Based on Vibro-Acoustic Signal Acquisition.

8. ZUT Szczecin
Andrzej Mrozik
Detekcja wczesnego etapu procesów starzeniowych przepustów transformatorowych oparta na metodzie spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości.

9. ZUT Szczecin
Marek Zenker, Szymon Banaszak, Wojciech Szoka
Odpowiedź dielektryczna w dziedzinie częstotliwości różnych typów izolacji stało-ciekłej

10. ZUT Szczecin
Radosław Lewandowski, Szymon Banaszak
Kable średnich napięć o izolacji fluoropolimerowej (FEP)

11. Politechnika Opolska
Michał Kunicki
„System ekspercki do oceny wyładowań niezupełnych w transformatorach elektroenergetycznych”.

12. Energo – Complex Sp. z o.o.
Paweł Molenda
Problematyka WNZ w transformatorach średniego napięcia

14. Energo – Complex Sp. z o.o.
Janusz Płowucha
Drugie życie transformatora. Modernizacja w miejscu zainstalowania, 15 lat doświadczeń.

15. Hitachi ABB Power Grids Poland
Michał Lasota
Eksploatacja transformatorów w dobie cyfryzacji i nadchodzącej transformacji energetycznej w Polsce

16. Hitachi ABB Power Grids Poland
Sławomir Cybulski
Zastosowanie transformatorów rozdzielczych z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów do zdalnej stabilizacji napięcia w elektroenergetycznych sieciach SN

17. Enertest Sp. z o.o.
Michał Kwaśniewski
Narzędzia dla Eksploatacji Aparatów Wysokiego Napięcia Wypełnionych Gazami Alternatywnymi dla SF6.

18. Fundacja Klimatu PROZON
Anna Wójcik
Likwidacja rozdzielnic w świetle nowelizacji ustawy o odpadach

19. Politechnia Lubelska
ENERGO-COMPLEX
ZUT Szczecin
J. Subocz, Paweł Żukowski, Tomasz N. Kołtunowicz, Konrad Kierczyński,
Przemysław Rogalski
Marek Szrot Janusz Płowucha,
O możliwości szacowania dużych zawartości wody w izolacji celulozowej transformatorów energetycznych metodą FDS

20. SIEMENS Energy
Bartłomiej Mazurek
„Cyfryzacja i dekarbonizacja w aparaturze rozdzielczej WN”

21. ZUT Szczecin
Patryk Bohatyrewicz
Zastosowanie metody indeksów zdrowia w zarządzaniu populacją transformatorów

22.
WIKA Polska
Tomasz Ćwikliński
Monitorowanie w trybie online: Gaz SF6 i wyładowania niezupełne

Tak było na poprzedniej konferencji Transformatory w Eksploatacji:

Transformatory w Eksploatacji 2019