ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

Porozumienie o współpracy (umowę konsorcjum) podpisały we wtorek 11 lutego w Szczecinie Energo-Complex i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Umowa konsorcjum to rozszerzenie dotychczasowej umowy o współpracy, którą podpisaliśmy z uczelnią w 2007 roku. Dzięki tej współpracy między innymi pracownicy Wydziału Elektrycznego ZUT brali udział w pracach badawczych nad diagnostyką odkształceń uzwojeń transformatorów energetycznych.

Rozszerzenie umowy umożliwi wspólne występowanie z ofertami badawczymi i usługowymi na rzecz innych podmiotów gospodarczych oraz wzajemne wsparcie w realizacji zleceń z przemysłu. Istotnym elementem będzie również wspólna organizacja konferencji naukowych. Są one dobrą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami a przedstawicielami przemysłu.

Prof. Jacek Wróbel, Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaznaczył, że współpraca z przemysłem jest ważnym elementem strategicznym uczelni.

– Ze względu na profil naszego uniwersytetu jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działalności naukowej, ale też wdrażania naszych badań do przemysłu i współpracy z podmiotami gospodarczymi – podkreślił.

Dzięki poprzedniej umowie w latach 2017-2019 zostały zorganizowane seminaria, szkolenia oraz cztery międzynarodowe konferencje naukowo-techniczne.

– Mimo różnych opinii panujących w naszym kraju, współpraca pomiędzy ośrodkiem akademickim a przemysłem jest możliwa – powiedział dr inż. Marek Szrot, prezes spółki.

Podkreślił, że wspólne długofalowe i konsekwentne działania prowadzą do synergii, która może być impulsem wspomagającym konieczne zmiany w naszej energetyce w obliczu nieodwracalnych zmian klimatycznych.

– Podpisanie kolejnej umowy będzie dużym bodźcem do dalszego pogłębiania współpracy pomiędzy uczelnią a naszą firmą. Jej formuła stwarza podstawy do utworzenia silnego, liczącego się w Europie ośrodka badawczo-eksperckiego – dodał.

Na zdjęciu prezes spółki Energo-Complex, dr inż. Marek Szrot oraz rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. Jacek Wróbel. / Fot. Aurelia Kołodziej