Kurs nt. Zarządzania eksploatacją transformatorów

Serdecznie zapraszamy na kurs „Zarządzanie eksploatacją oraz ocena stanu technicznego transformatorów na podstawie badań diagnostycznych”.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z problematyka metod pomiarowych, ocena stanu technicznego transformatorów w oparciu o analizę wyników. Kurs obejmuje 24 godziny lekcyjne wykładów i zajęć laboratoryjnych, w tym ćwiczenia praktyczne dot. zaawansowanej diagnostyki. Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu dokształcającego wystawione przez Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie.

Kurs odbędzie się w dniach 15-17 października na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie.

Więcej informacji.

Karta zgłoszenia.

Rozkład zajęć kursu.