Plan konferencji „Łączniki w Eksploatacji 2018”

Szanowni Państwo, prezentujemy plan kwietniowej konferencji

PLAN KONFERENCJI
„ŁĄCZNIKI W EKSPLOATACJI – 2018”
Q Hotel Plus Kraków 25-27.04.2018

25.04.2018 Środa

15.00 – 16.30 Rejestracja uczestników
17.00 – 18.00 Sesja I – powitanie uczestników, sprawy organizacyjne
19.00 – Kolacja koleżeńska w Browarze Lubicz ( strój sportowy „casual” )

26.04.2018 Czwartek

09.30 – 10.50 Sesja II

1. Przepięcia przy przerywaniu prądu zwarcia przez wyłączniki z SF6prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski
2. Przepięcia łączeniowe generowane przez wyłącznik próżniowy SN, zainstalowany w bezpośrednim sąsiedztwie transformatora o mocy 2500 kVA z biodegradowalnym estrem Midel 7131dr. inż. A. Gul (ABB Sp. z o.o.)
3. Możliwości eliminacji SF6 z wyłączników wysokiego napięcia ze szczególnym uwzględnieniem próżniowych układów gaszeniowych – dr. inż. P. Budziński (SIEMENS AG)
4. Doświadczenia diagnostyczne wyłączników WN w izolacji SF6P. Molenda (Energo-Complex, OBRE)

10.50 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 Sesja III

5. Doświadczenie ABB Sp. z o.o. w zakresie dostawy i uruchomienia urządzeń dla wyprowadzenia mocy z bloków energetycznych o mocy do 1000 MWdr inż. A. Gul (ABB Sp. z o.o.)
6. Diagnostyka wyłączników mocy na stacjach energetycznychD. Ziemer (OMICRON)
7. Doświadczenia z uruchomienia i eksploatacji wyłącznika próżniowego na napięcie 110kV mgr inż. M. Lechman (PSE S.A.).
8. Rewizja wewnętrzna wyłączników 110kV zawierających gaz SF6J. Szolc
9. Możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w diagnostyce zużycia styków podobciążeniowych przełączników zaczepów z wykorzystaniem metody emisji akustycznej dr hab. inż. Andrzej Cichoń prof. PO (Politechnika Opolska).

13.30 Obiad

14.30 – 15.30 Sesja marketingowa – (15 min. na wystąpienie)
1. SIBA, 2. SIEMENS, 3. WIKA, 4. OMICRON.

15.30 – 16.30 Panel użytkownika
17.30 – 20.30 Zwiedzanie Starego Miasta – Melexem.
Koncert J. Skrzek – syntezator Muga , Henryk Botor – organy – kościół Św. Katarzyny
21.00 – 24.00 Uroczysta Kolacja – Q Hotel Plus Kraków

27.04.2018 Piątek

09.30 – 10.30 Sesja IV

10. Aktualne obowiązki podmiotów eksploatujących i serwisujących urządzenia z gazem SF6 w świetle przepisów polskich i UE dotyczących F-gazówdr hab. inż. J. Kozakiewicz prof. ICHP (Instytut Chemii Przemysłowej)
11. Gospodarka gazem SF6 – uwarunkowania prawne i praktyka. mgr inż. K. Grzegorczyk (PROZON)

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 12.00 Sesja V

12. G3 alternatywne medium izolacyjne do sześciofluorku siarkiprof. dr. hab. Inż. J. Subocz (ZUT Szczecin)
13. Pomiar jakości i wilgotności gazu SF6WIKA
14. Narzędzia do prowadzenia profesjonalnej gospodarki gazem SF6 na obiektach energetycznych w kontekście obowiązujących przepisów – mgr inż. M. Kuchta (ENERTEST)

12.00 – 12.15 Zakończenie konferencji
12.30 Obiad

Uwaga: Czas na wygłoszenie referatu do 20 min. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w planie konferencji.