CIGRE

W dniach 22-26.08.2015 w Palais des Congrès w Paryżu odbywała się sesja CIGRE na którą składały się prezentacje techniczne, sesje plakatowe oraz wystawa techniczna w których braliśmy czynny udział. Podczas tego wydarzenia mieliśmy wyjątkową okazję do zapoznania się z nowinkami i trendami w światowej energetyce.

W trakcie trwania sesji poświęconej transformatorom mocy prezydium grupy roboczej zakwalifikowało do prezentacji przed szerokim gronem delegatów z całego świata nasz artkuł poświęcony wymianie podobciążeniowego przełącznika zaczepów w transformatorze 420MVA na miejscu zainstalowania. Prezenter artykułu mgr. inż. Janusz Płowucha spotkał się z dużym zainteresowaniem i wieloma szczegółowymi pytaniami delegatów w trakcie trwania sesji plakatowej w której przedstawialiśmy główne zagadnienia z naszego artykułu.

Wystawa techniczna odbywała się na trzech poziomach Palais des Congrès i zgromadziła 380 wystawców z całego świata. Stoisko ENERGO-COMPLEX było odwiedzone przez wiele osób zainteresowanych naszą działalnością oraz możliwością podjęcia współpracy.

Konferencja CIGRE i jej wystawa techniczna zgromadziła ponad 8500 osób kadry kierowniczej, inżynierów i ekspertów działających w branży energetycznej.

 

 

Głównymi tematami były:

  •  Ekologiczne projektowanie urządzeń
  •  Konserwacja, remonty i czas życia urządzeń
  •  Rozwój rozwiązań DC
  •  Koordynacja pomiędzy TSO
  •  Społeczna akceptacja urządzeń energetycznych
  •  Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych i  ich integracja
  •  Aktywne systemy dystrybucji
  •  Systemy informatyczne