ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

W dniach od 17 do 19 maja 2016 roku w Ustroniu odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Łączniki w Eksploatacji 2016”. Miejscem obrad i zakwaterowania uczestników był Hotel Diament. Głównymi organizatorami konferencji były firmy:

W obradach udział wzięło 90 uczestników. Wśród nich dominowały osoby odpowiedzialne za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych, przedstawiciele producentów urządzeń dla energetyki oraz przedstawiciele środowisk naukowych.

Podczas sesji obradowano w sekcjach tematycznych związanych z diagnostyką i eksploatacją aparatury łączeniowej oraz rozdzielni WN i SN, wygłoszono 14 referatów . W trwania sesji komercyjnych swoje osiągnięcia zaprezentowały firmy:

SIMENS, ZWAE, GENERAL ELECTRIC, ELEKTROMETAL, TAVRIDA, MERAZET, KOCOS.

Nad procesem przygotowywania referatów oraz przebiegiem dyskusji podczas Konferencji czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski – Politechnika Łódzka,

Prof. dr hab. inż. Jan Subocz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dr hab. inż. Paweł Żukowski – Politechnika Lubelska.

Konferencji towarzyszyła wystawa najnowszych osiągnięć technicznych firm branży elektroenergetycznej. Swoje stoiska reklamowe zaprezentowały takie firmy, jak:  MESSKO, REINHAUSEN, OMICRON, ENERGO-COMPLEX, SIEMENS TAVRIDA, MERAZET, ZWAE, KOCOS.

W kuluarach nie zabrakło również gorących rozmów i wymiany opinii. Szerokie grono specjalistów stworzyło płaszczyznę, pozwalającą na wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie diagnostyki i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Wspomnieć także należy, że organizatorzy konferencji przygotowali poza programem podstawowym także wiele atrakcji. Jedną z nich był pokaz kulinarny znanego z ekranów telewizyjnych Piotra Kucharskiego, podczas którego można było nie tylko sprawdzić swoje zdolności kucharskie, jak i zasmakować w rywalizacji, jako że 2 drużyny przygotowały potrawy z dostarczonych produktów i dzielnie walczyły o nagrodę.

Podsumowując Konferencję można powiedzieć że, nową tematyką, która w istotny sposób zaznaczyła się na Konferencji był szeroko pojęty problem eksploatacji urządzeń z wykorzystaniem gazu SF6 będąc odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie służb eksploatacyjnych w tym zakresie.