Prace montażowe w elektrowni wodnej w Szwecji

W dniach od 26.04.2016 do 04.05.2016 trwały prace montażowe na transformatorze o mocy 200 MVA znajdującego się na terenie elektrowni wodnej Porsi na terenie Szwecji. Budowę rozpoczęto już w 1960 roku ale z powodu obaw jak wpłynie ona środowisko prace zakończone zostały w 2001 roku

Środowisko wokół elektrowni jest unikalne pod wieloma względami. W okolicy rośnie 20 gatunków kwiatów uznanych za chronione, okolice porośnięte dziewiczym lasem zamieszkują chronione gatunki ptaków.

Jednym z wyzwań stojących w trakcie konstruowania Elektrowni Porsi było umożliwienie transportu drewna rzeką. Zaprojektowano bramę z odpływem w kształcie leja pomiędzy wlotami technologicznymi. W ciągu godziny transportowano 20 000 – 25 000 kłód drewna. Spływ drewna rzeką zakończył się w 1978 roku i obecnie zastąpił go transport samochodowy

Elektrownia jest obecnie jedną najnowocześniejszych elektrowni wodnych w Szwecji wykorzystująca najnowsze technologie. W 1999 roku zainstalowano nowy generator, podłączony bezpośrednio do sieci wysokiego napięcia nie wymagający transformatora z regulacją napięcia. Dodatkowo zastąpiono trzy turbiny Kaplan’a turbiną śmigłową.