ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

W dniu 08-10.03.2016 przedstawiciele firm Maschinenfabrik REINHAUSEN i Messko
przyjechali do Polski w celu zaprezentowania nowych produktów naszym klientom.

Prezentacje odbyły się w SGL Carbon, Huta Łaziska i Tauron Dystrybucja Oddział Wałbrzych. Reprezentujący firmę REINHAUSEN pan Erich Steindl prezentował możliwości techniczne i zalety modułowego systemy monitoringu pracy transformatora o nazwie ISM®. System kontroluje podstawowe parametry pracy jak: prąd, napięcie, moc, współczynnik obciążenia, temperaturę a także parametry pracy podobciażeniowego przełącznika zaczepów (PPZ), gromadzi i archiwizuje sygnały z urządzeń zabezpieczających jak zawór ciœśnieniowy, przekaźnik buchholza. System ma budowę modułową i łatwo go rozszerzyć o dodatkowe funkcje jak automatyczna regulacja napięcia, monitoring gazów rozpuszczonych w oleju oraz automatyczną regulację układu chłodzenia. Reprezentujący firmę Messko pan Karel Alber zaprezentował mobilne urządzenie do monitorowania zawartoœci gazu oleju transformatorowego o nazwie MSense®.

Msense_device
source: http://www.reinhausen.com/
ISM_system System monitoringu transformatorów
source: http://www.reinhausen.com/