ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

W dniach 08 -11.03.2016r. w siedzibie Energo-Complex odbyło się szkolenie z zakresu praktycznej obsługi urządzenia do diagnostyki transformatorów CPC-100 firmy OMICRON dla przedstawicieli firmy ELPAK Sp. z o.o. W trakcie zajęć wykonano szereg pomiarów i testów na transformatorze oraz omówiono zdarzenia z praktyki, bazując na doświadczeniu specjalistów Energo-Complex w posługiwaniu się urządzeniem.