Szkolenie z obsługi CPC 100 – OMICRON

W dniach 08 -11.03.2016r. w siedzibie Energo-Complex odbyło się szkolenie z zakresu praktycznej obsługi urządzenia do diagnostyki transformatorów CPC-100 firmy OMICRON dla przedstawicieli firmy ELPAK Sp. z o.o. W trakcie zajęć wykonano szereg pomiarów i testów na transformatorze oraz omówiono zdarzenia z praktyki, bazując na doświadczeniu specjalistów Energo-Complex w posługiwaniu się urządzeniem.