ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

W dniach od 15 do 17 kwietnia 2015 roku odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Transformatory w Eksploatacji”. Miejscem obrad i zakwaterowania uczestników był Hotel AQUARIUS SPA w Kołobrzegu.

Relacja z Konferencji "Transformatory w Eksploatacji 2015"

Organizatorami Konferencji były firmy:

Patronat naukowy nad Konferencją objął Instytut Elektrotechniki w Warszawie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W obradach udział wzięło 170 uczestników, a wśród nich dominowały osoby odpowiedzialne za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych oraz przedstawiciele środowisk naukowych.

Podczas Konferencji obradowano w sześciu sekcjach tematycznych, w których wygłoszono 24 referaty. Obrady w poszczególnych sesjach ogniskowały się wokół następujących tematów:

Szerokie grono wybitnych specjalistów stworzyło płaszczyznę, pozwalającą na wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie europejskich i światowych trendów w diagnostyce stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych. Nad procesem przygotowywania referatów oraz przebiegiem dyskusji podczas Konferencji czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Konferencji towarzyszyła wystawa najnowszych osiągnięć technicznych firm branży elektroenergetycznej. Swoje stoiska reklamowe zaprezentowali: BEZPOL, ARRAS MAXEI, MESSKO, REINHAUSEN, NYNAS, METROHM, OMICRON, SONEL, OBRE, ENERGO-COMPLEX. Podczas przerw między sesjami uczestnicy Konferencji mieli okazję do zapoznania się z ofertami tych firm oraz do rozmów i wymiany opinii.

Wspomnieć można, że organizatorzy poza programem podstawowym przygotowali także wiele atrakcji. Jedną z nich był pokaz kulinarny znanego z ekranów telewizyjnych Piotra Kucharskiego, podczas którego można było nie tylko sprawdzić swoje zdolności kucharskie, ale i zasmakować w rywalizacji. Dwie drużyny przygotowały potrawy z dostarczonych produktów i dzielnie walczyły o nagrodę.

Konferencja Transformatory w Eksploatacji 2015: Gotowanie Pod Napięciem

Podczas tegorocznej Konferencji dominowały zagadnienia dotyczące nowych zaawansowanych metod diagnostyki i systemów eksploatacji transformatorów energetycznych. Nową tematyką, która zaznaczyła się w istotny sposób był szeroko pojęty proces regeneracji oleju transformatorowego, będący odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie służb eksploatacyjnych w tym zakresie. Wygłoszono również bardzo interesujące artykuły dotyczące problemów eksploatacyjnych, sieciowych i nowych rozwiązań sprzętowych. Warto podkreślić, że w większości były one przygotowane przez inżynierów zajmujących się bezpośrednio eksploatacją transformatorów.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach tej międzynarodowej Konferencji.