ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

W dniach od 11 do 13 maja 2011 roku w Kołobrzegu, odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Transformatory w Eksploatacji”. Miejscem obrad i zakwaterowania uczestników był Hotel AQUARIUS SPA. Organizatorami Konferencji były firmy: ENERGO-COMPLEX oraz Maschinenfabrik REINHAUSEN. Patronat naukowy nad konferencją objęła Politechnika Opolska.

W obradach udział wzięło 170 uczestników. Wśród nich dominowały osoby odpowiedzialne za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych reprezentujące firmy krajowe i zagraniczne oraz przedstawiciele środowisk naukowych.

Zgodnie z propozycjami uczestników poprzednich konferencji i wnioskami dotyczącymi uwzględnienia w referatach konferencyjnych faktu powiązania wielu zagadnień z obszaru eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, tematyka spotkania spod znaku „Transformatory w Eksploatacji” wykraczała poza tematykę ściśle transformatorową i obejmowała zagadnienia z szeroko pojętej diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych. Dotyczyło to w szczególności tematów związanych z możliwością oceny stanu technicznego urządzeń podczas ich normalnej pracy.

Podczas konferencji obradowano w sześciu sekcjach tematycznych. Wygłoszono podczas tych sekcji 34 referaty. Obrady w poszczególnych sesjach ogniskowały się wokół następujących tematów:

Szerokie grono wybitnych specjalistów stworzyło płaszczyznę, pozwalającą na wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie europejskich i światowych trendów w diagnostyce stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych.

Nad procesem przygotowywania referatów oraz przebiegiem dyskusji podczas Konferencji czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Konferencji patronował również Komitet Honorowy, w skład którego wchodziło wiele wybitnych osobistości ze świata techniki transformatorowej: Johannes Gebauer i Harald Rotter (REINHAUSEN), Rafał Pająk (NYNAS), Mikhail Jarmarkin (Petersburski Instytut Energetyczny) oraz Państwo Helena i Jerzy Słowikowscy.

Konferencji towarzyszyła wystawa najnowszych osiągnięć technicznych firm branży elektroenergetycznej. Swoje stoiska reklamowe zaprezentowały takie firmy, jak: PFISTERER, BEZPOL z Myszkowa, SERGI FRANCE, MESSKO, REINHAUSEN, NYNAS, ORGREZ, ENERTEST, POLTRADE. Podczas przerw między sesjami uczestnicy konferencji mieli okazję do zapoznania się z ofertami tych firm. W kuluarach nie zabrakło również gorących rozmów i wymiany opinii.

Wspomnieć także można, że organizatorzy konferencji przygotowali poza programem podstawowym także wiele atrakcji. Jedną z nich był pokaz kulinarny znanego z ekranów telewizyjnych Karola Okrasy, podczas którego można było nie tylko sprawdzić swoje zdolności kucharskie, jak i zasmakować w rywalizacji – 10 drużyn dzielnie walczyło lepiąc pierogi.

Jako że nie samym chlebem żyje człowiek, nie zabrakło także podczas Konferencji programu artystycznego. W sali koncertowej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu odbył się koncert legendy polskiej sceny muzycznej – Józefa Skrzeka, który swoją twórczość zaprezentował podczas przedstawienia zatytułowanego CZAS. Można było podczas niego nie tylko słuchać muzyki, ale ją także obejrzeć dzięki przygotowanej wizualizacji wyświetlanej na dużym ekranie.

Przed występem odbyła się miła uroczystość wręczenia „Anioła”, nagrody dla osób i instytucji, które wniosły znaczący wkład w rozwój firmy ENERGO-COMPLEX; tym razem z rąk prezesa zarządu pana Marka Szrota statuetkę anioła odebrał pan Johannes Gebauer przedstawiciel firmy Maschinenfabrik REINHAUSEN.

Podsumowywując Konferencję można powiedzieć że, dominowały zagadnienia dotyczące nowych zaawansowanych metod diagnostyki i systemów eksploatacji transformatorów energetycznych.

Wśród tych pierwszych na uwagę zasługuje zastosowanie elementów teorii generacji sygnałów akustycznych do analizy pomiarów wibroakustycznych drgań konstrukcji transformatora. Wydaje się, że prezentowane prace z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Politechniki Opolskiej otworzyły nowe możliwości w tym zakresie, zwłaszcza że proponowana metodyka nie wymaga odłączenia transformatora spod napięcia.

Tradycyjnie już w szerokim zakresie poruszono problematykę zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej transformatorów. Wydawałoby się, że w tym, omawianym przez wiele lat, obszarze badawczym trudno jest o nowe idee czy też rozwiązania. Jednak przedstawiona przez ENERGO-COMPLEX i ZUT możliwość identyfikacji osadów na uzwojeniu przy pomocy analizy procesów relaksacyjnych i przewodnictwa, czy też podanie przez środowisko Politechniki Poznańskiej najniższej temperatury efektu bąblowania (920C) są niewątpliwie interesującymi nowościami dla praktyki remontowej i eksploatacyjnej.

Nową tematyką, która w istotny sposób zaznaczyła się na Konferencji były zaawansowane metody diagnostyki transformatorowych przepustów izolacyjnych. Jest ona zgodna z ogólnoświatowym trendem w diagnostyce urządzeń WN, jak również odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie służb eksploatacyjnych w tym zakresie. Nowe, niestandardowe podejście do oceny stanu technicznego przepustów OIP oraz RIP zaprezentowano w m.in. artykule dotyczącym ich modelu cieplnego, który może być podstawą nowej technologii diagnostycznej wykorzystującej numeryczną analizę pomiarów termowizyjnych. Na konferencji wygłoszono również bardzo interesujące artykuły dotyczące problemów eksploatacyjnych, sieciowych i nowych rozwiązań sprzętowych. Warto podkreślić, że w większości były one przygotowane przez inżynierów zajmujących się bezpośrednio eksploatacją transformatorów.

Generalnie, można było zauważyć, że nowe bardziej zaawansowane technologie diagnostyczne wymagają pogłębionej znajomości takich dziedzin jak fizyka dielektryków, teoria wibracji i sygnałów akustycznych czy też wysokich umiejętności z zakresu analizy matematycznej i informatyki. Jest to niewątpliwie trend, który będzie kontynuowany w przyszłości powodując odchodzenie od prostych pomiarów i diagnoz na rzecz szerokiej analizy zjawisk fizycznych z wykorzystaniem metod informatyczno-matematycznych. Proces ten stawia przed środowiskiem inżynierskim i służb eksploatacyjnych duże wyzwanie zarówno od strony pełnego zrozumienia podstaw teoretycznych nowych metod jak i możliwości rozsądnego wyboru zakresu proponowanych przez różnych dostawców technologii diagnostycznych.

VI Międzynarodowa Konferencja dobiegła końca, ale wspomnienia z nią związane pozostaną długo w naszej pamięci.

PODZIĘKOWANIE

 

Relacja z konferencji Transformatory w Eksploatacji 2011