ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

11 marca 2009 roku na terenie Politechniki Opolskiej zorganizowaliśmy spotkanie ze studentami. Zaoferowaliśmy im możliwość odbycia praktyk, stażu oraz współpracę przy pisaniu prac dyplomowych.

Zainteresowanie było bardzo duże, na środowym spotkaniu pojawiło się ponad 120 osób. Przedstawiliśmy profil swojej działalności, oraz obszary, w jakich chcielibyśmy współpracować. Zaprezentowaliśmy swoje technologie oraz propozycje. Dalsze kroki leżą po stronie studentów, którzy indywidualnie powinni się starać o kontakt z firmą.