Szkolenie dla pracowników Vattenfall

Firma ENERGO-COMPLEX w oparciu o swoje doświadczenia w zakresie diagnostyki i remontów transformatorów od kilku lat propaguje i wdraża do praktyki przemysłowej nowe podejście do zarządzania majątkiem transformatorowym, które pozwala na optymalizację relacji między kosztami a jakością eksploatacji transformatorów. Temu celowi służą m.in. organizowane konferencje i seminaria, a także cykl wydawnictw.

Proponowane Państwu szkolenie jest kontynuacją tej misji.

W jego ramach chcemy zaprezentować m.in. nowoczesną metodę diagnostyki przepustów WN oraz metodę kompleksowej oceny stanu technicznego transformatorów TrafoGrade, która pozwala na stworzenie i wdrożenie spójnego systemu zarządzania majątkiem transformatorowym.