ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

W dniach 10-13 marca 2008 roku w siedzibie naszej firmy mieliśmy okazję gościć grupę pracowników RZE Dystrybucja uczestniczących w szkoleniu obejmującym swoim zakresem budowę i eksploatację podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ). Uczestnicy szkolenia w części teoretycznej mieli okazję zapoznać się z budową najczęściej spotykanych w Polsce typów PPZ oraz najnowszymi technologiami wprowadzanymi do konstrukcji przełączników zaczepów przez producenta firmę Maschinenfabrik REINHAUSEN.

W części praktycznej zaznajomiono uczestników szkolenia z zasadą działania napędów PPZ, urządzeniami przeniesienia napędu oraz metodami regulacji przełączników mocy.

W ostatniej części szkolenia zapoznano uczestników z najczęściej występującymi usterkami w eksploatacji podobciążeniowych przełączników zaczepów. Oprócz zajęć teoretyczno-praktycznych przeprowadzonych w siedzibie naszej firmy, pracownicy RZE Dystrybucja mieli okazję poznać ciekawe miejsca związane z historią Piekar Śląskich i naszego regionu.