ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

W dniach 5-6 marca 2008 roku w Hotelu META w Szczyrku zorganizowaliśmy seminarium przy współpracy z Politechniką Opolską i Koncernem Energetycznym EnergiaPro. Seminarium poświęcone zagadnieniom zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw dystrybucyjnych poprzez efektywne zarządzanie populacją transformatorów w oparciu o nowoczesne metody diagnostyczne.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich oddziałów Koncernu Energetycznego EnergiaPro oraz przedstawiciele ENION SA oddział w Częstochowie.

Seminarium rozpoczęło się od wystąpienia prezesa ENERGO-COMPLEX Marka Szrota, który zapoznał uczestników z profilem działalności firmy oraz wprowadził w tematykę poruszanych zagadnień.

W pierwszym referacie dr hab. inż. Jan Subocz przedstawił założenia systemu oceny stanu technicznego i zarządzania majątkiem transformatorowym TrafoGrade. W następnym wystąpieniu wiceprezes zarządu ENERGO-COMPLEX Janusz Płowucha przedstawił wyniki oceny stanu technicznego populacji 20 transformatorów dokonanej za pomocą systemu TrafoGrade. Następnie profesor Ryszard Malewski zapoznał uczestników spotkania z referatem pt. „Ocena stanu technicznego transformatorów na podstawie badań diagnostycznych: PDC, FDS, FRA podstawą decyzji o remoncie lub wymianie jednostki” autorstwa R. Malewski, J. Subocz. M. Szrot, J. Płowucha, R. Zaleski, który zostanie wygłoszony na sierpniowej sesji CIGRE w Paryżu.

W drugiej części spotkania przedstawiciel Politechniki Opolskiej dr Andrzej Cichoń zaprezentował referat dotyczący oceny stanu sprasowania uzwojeń i rdzenia transformatorów energetycznych na podstawie pomiarów wibroakustycznych w stanach nieustalonych.

Pierwszy dzień seminarium zakończyło wystąpienie prezesa Bogumiła Dudka prezentującego możliwości i najnowsze technologie wykonywania prac przy urządzeniach bezpośrednio pod napięciem bez potrzeby ich wyłączenia.

Drugi dzień seminarium rozpoczął się od wystąpienia prof. Tomasza Boczara reprezentującego Politechnikę Opolską, w którym omówił założenia do opracowania systemu ekspertowego diagnostyki układów izolacyjnych transformatorów energetycznych.

W następnym wystąpieniu Janusz Płowucha reprezentujący firmę ENERGO-COMPLEX autoryzowanego przedstawiciela firmy Maschinenfabrik Reinhausen światowego lidera w zakresie produkcji podobciążeniowych przełączników zaczepów, zaprezentował najnowsze rozwiązania technologiczne wykorzystywane przy produkcji PPZ zapewniając ich niezawodność i długi czas eksploatacji.

W trakcie trwania sesji uczestnicy seminarium mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań prelegentom, co było powodem wielu ciekawych dyskusji. W przerwach pomiędzy sesjami oraz na uroczystej kolacji koleżeńskiej uczestnicy spotkania żywo dyskutowali na tematy przedstawionych zagadnień oraz wymieniali się doświadczeniami nabytymi w swoich zakładach.