ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

Rynek produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w ciągu najbliższych lat ulegać będzie dynamicznym przemianom. Podniesienie efektywności zarządzania majątkiem sieciowym, w tym transformatorów, zapewne jako istotny problem znajdzie się w głównym nurcie tych przemian. Z drugiej strony ponad połowa zainstalowanych obecnie transformatorów dobiega końca projektowanego czasu życia. Istnieje zatem pilna potrzeba wypracowania odpowiedniej strategii dalszej eksploatacji lub wymiany.

Wychodząc naprzeciw tym problemom ENERGO-COMPLEX wydał książkę pt. „Transformatory w eksploatacji” oraz szereg publikacji, które spotkały się z nadspodziewanie dużym zainteresowaniem wśród inżynierów eksploatatorów i środowiska akademickiego. Oprócz wielu wyrazów życzliwości, otrzymaliśmy również sugestie dotyczące zagadnień, których omówienie byłoby bardzo przydatne w bieżącej eksploatacji transformatorów. Dlatego zdecydowaliśmy się zainicjować systematyczne wydawanie podręczników szczegółowo prezentujących aktualną problematykę eksploatacji transformatorów. Naszym zamiarem jest powierzenie opracowania kolejnych tematów uznanym polskim i zagranicznym specjalistom, którzy zapewnią publikacjom odpowiednio wysoki poziom merytoryczny. W ten sposób nawiązujemy do misji naszej firmy zawierającej się w haśle „Transformatory – kompleksowe rozwiązania”.

Niniejszym tomem inaugurujemy serię wydawniczą pt. „Eksploatacja transformatorów energetycznych”. Omówiono w nim niezwykle aktualną problematykę sporządzania Specyfikacji Technicznej Transformatorów Energetycznych. Kolejne edycje dotyczyć będą gospodarki olejowej oraz podobciążeniwoych przełączników zaczepów. Wierzymy w to, że cała seria dostarczy Państwu niezbędnego kompendium praktycznej wiedzy o współczesnych trendach w eksploatacji transformatorów.