ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

W dniach 25-27 kwietnia 2007 roku w Hotelu SENATOR w Kołobrzegu – Dźwirzynie odbywała się konferencja naukowo-techniczna pt. „Transformatory w eksploatacji”, poświęcona szerokiemu spektrum problemów eksploatacji transformatorów energetycznych. Konferencję zorganizowaliśmy przy współudziale firm Maschinenfabrik Reinhausen (Niemcy) oraz EnergiaPro. W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób reprezentujących środowiska naukowe (Politechniki – Gliwicka, Łódzka, Opolska, Poznańska i Szczecińska) zakłady energetyczne i elektrownie oraz firmy przemysłu ciężkiego. W obradach udział wzięli także przedstawiciele firm, Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii, Litwy i Łotwy.

Polskich wytwórców, dystrybutorów i przesył reprezentowali przedstawiciele: dystrybucyjnych koncernów energetycznych (ENERGA, ENION, EnergiaPro, ENEA), zakładów energetycznych: Energetyka Jeleniogórska, ZEORK, Vattenfall, LUBZEL, ZE Białystok, ZE Łódź – Teren, STOEN, ZKE, elektrowni i elektrociepłowni (Rybnik, Ostrołęka, Zielona Góra, Zespół Elektrociepłowni Warszawskich ), firm zajmujących się siecią przesyłową (PSE Operator). Odnotowano także obecność przedstawicieli dużych odbiorców energii elektrycznej: Elana Energetyka, KWB Bełchatów. Udział wzięli również reprezentanci firm produkujących osprzęt i diagnozujących transformatory: ABB, Bezpol, Energoserwis, MCE Idustrietechnik Polska Sp. z o.o., Energo Silesia, GPH Sp. z o.o., ZEP TECH, ZPUE GZE, ENERTEST, ZREW, VOLTEON, PPUH RUDPOL-OPA.

Pierwsza sesja, w której referat wprowadzający wygłosił Ernesto Perez (UNION FENOSA DISTRIBUCION, Hiszpania) poświęcona była odkształceniom i drganiom mechanicznym w transformatorze. W czasie trwania sesji referaty prezentowali Rafał Zaleski (ENERGO-COMPLEX), A. Cichoń i S. Borucki Politechnika Opolska oraz T. Piotrowski (Politechnika Łódzka). Popołudniową sesję pierwszego dnia obrad poświęcono zagadnieniom związanym z zawilgoceniem izolacji stałej, w tej części konferencji referat wprowadzający wygłosił prof. Stanisław Gubański (Chalmers University, Szwecja) a głos zabrali przedstawiciele Politechniki Poznańskiej J. Gielniak, H. Morańda, J. Szymański oraz J. Subocz (Politechnika Szczecińska).

W drugim dniu obrad odbyła się sesja poświęcona eksploatacji transformatorów oraz nowinkom technicznym pojawiającym się w dziedzinie osprzętu transformatorów w której referat wprowadzający wygłosił Viktor Sokolov (ZTZ Ukraina) a następnie panel dyskusyjny podczas trwania którego omawiano szczegóły wybranych zagadnień z wystąpień na sesjach.

Warto odnotować że do rąk uczestników konferencji trafiło ostatnie wydanie poradnika eksploatacji transformatorów „Transformatory w Eksploatacji”.

W kuluarach konferencji odbywały się bardzo interesujące dyskusje nieformalne, wyniki których będą z pewnością owocować pogłębieniem prac nad nowoczesną diagnostyką transformatorów energetycznych. Uczestnicy jednogłośnie potwierdzili celowość spotkania i podkreślali konieczność kontynuacji.

Po obradach uczestnicy konferencji mieli okazję zrelaksować się podczas trwanie występów kulinarno-kabaretowo-artystycznych.

Relacja z konferencji Transformatory w Eksploatacji 2007