Menu

Publikacje

Poniżej prezentujemy Państwu najciekawsze publikacje naukowo-techniczne związane z tematyką transformatorów i szeroko pojętą branżą elektroenergetyczną.


Ocena stanu technicznego i zarządzanie populacją transformatorów

Publikacja jest skierowana do osób zajmujących się eksploatacja transformatorów mocy, opisuje system zarządzania populacją transformatorów TrafoGrade. Jednocześnie zawiera informacje na temat strategii obsługi urządzeń, badań i zaawansowanej diagnostyki transformatorów, które są podstawą do rzetelnej oceny stanu technicznego. Publikacja została wydana przez firmę OBRE Sp. z o.o., która należy do Grupy ENERGO-COMPLEX.

W celu uzyskania bliższych informacji o możliwości zakupu publikacji, prosimy o kontakt.


Eksploatacja Transformatorów Energetycznych – tom 1

Współpraca naszej firmy z ośrodkami naukowymi zaowocowała wielotomową serią wydawniczą „Eksploatacja Transformatorów Energetycznych”, która znalazła uznanie w środowisku inżynierów eksploatatorów. Oprócz wielu wyrazów życzliwości, otrzymaliśmy również sugestie dotyczące zagadnień, których omówienie byłoby bardzo przydatne w bieżącej eksploatacji transformatorów. Dlatego zdecydowaliśmy się zainicjować systematyczne wydawanie podręczników szczegółowo prezentujących aktualną problematykę eksploatacji transformatorów. Naszym zamiarem jest powierzenie opracowania kolejnych tematów uznanym polskim i zagranicznym specjalistom, którzy zapewnią publikacjom odpowiednio wysoki poziom merytoryczny. W ten sposób nawiązujemy do misji naszej firmy zawierającej się w haśle „Transformatory – Kompleksowe Rozwiązania”.

Wydana przez nas publikacja jest konsekwentną realizacją naszych obietnic co do pogłębiania waszej wiedzy w zakresie szeroko pojętej eksploatacji transformatorów. Tak jak w poprzednich pozycjach tak i na kartach tej książki swoją wiedzą i doświadczeniami  podzielili się specjaliści posiadający olbrzymią wiedzę i doświadczenie praktyczne  w dziedzinie szeroko pojętej eksploatacji transformatorów. Mamy nadzieję, że wydana przez nas książka zaspokoi Wasze oczekiwania co do poznania nowych trendów w eksploatacji i zarządzaniu transformatorami. Ufamy w to ,że po zapoznaniu się z jej treścią będziecie mogli ją traktować jak swojego rodzaju przewodnik  przydatny w waszej pracy. Liczymy na to ,że dzięki Państwa przychylności i wskazówkom będziemy mogli już wkrótce dostarczyć w wasze ręce kolejne tomy tych publikacji. dr inż Marek Szrot, Prezes Zarządu ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o.

W celu uzyskania bliższych informacji o możliwości zakupu publikacji, prosimy o kontakt.


Eksploatacja Transformatorów Energetycznych – tom 2

Przekazujemy w Państwa ręce II tom serii „Eksploatacja Transformatorów Energetycznych”, który jest konsekwentną realizacją naszych obietnic co do prezentowania najnowszej wiedzy w zakresie szeroko pojętej eksploatacji transformatorów. Podobnie jak w poprzednich publikacjach, tak i w tym tomie swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się specjaliści posiadający olbrzymią wiedzę oraz praktyką dotyczącą konstrukcji transformatora, jego diagnostyki i wspomagających obsługę systemów ekspertowych.

Mamy nadzieję, że omawiane w tym tomie zagadnienia będą dużą pomocą w rozwiązywaniu choćby części problemów dotyczących bieżącej eksploatacji transformatorów oraz planowania ich zakupów i remontów. Liczymy przy tym, że dzięki Państwa opiniom i wskazówkom będziemy mogli już wkrótce przystąpić do opracowania i wydania kolejnego tomu serii „Eksploatacja Transformatorów Energetycznych. – Dr hab. inż. Jan Subocz, prof. ZUT

W celu uzyskania bliższych informacji o możliwości zakupu publikacji, prosimy o kontakt.


Transformatory w eksploatacji – publikacja wielotomowa

Książka porusza szeroki zakres zagadnień związanych z eksploatacją transformatorów. W publikacji omówiono treści związane z olejem transformatorowym i jego znaczeniem w diagnostyce. Omówiono procesy starzenia izolacji papierowo-olejowej, sposoby diagnozowania mechanicznych odkształceń uzwojeń, gospodarkę olejową oraz nowe metody diagnostyczne, które służą do sporządzania kompleksowej oceny stanu technicznego transformatora i oceny ryzyka eksploatacji.

[…] Praca zbiorowa pt. „Transformatory w eksploatacji” w znacznej mierze wychodzi naprzeciw oczekiwaniu inżynierów eksploatatorów stojąych w obliczu konieczności przystosowanie się do nowych realiów techniczno-ekonomicznych. […] Kompetentnie i jasno omówione elementy zarządzania transformatorami, poparte przykładami stosowanych rozwiązań niewątpliwie będą dużą pomocą dla wielu inżynierów zajmujących się serwisowaniem transformatorów. Na uwagę zasługuje również omówienie zasad gospodarki olejowej. […] Obszerną część książki poświęcono zaawansowanej diagnostyce transformatorów, która jest kluczowym zagadnieniem w nowoczesnej eksploatacji strategicznych jednostek. M.in. omówiono najważniejsze badania stanu technicznego transformatorów w kontekście przedłużenia czasu życia lub wyboru strategii obsługi. Niewątpliwie ta część stanowi największy walor książki, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę, że niektóre z tych metod są na etapie wprowadzenia do praktyki diagnostycznej. […] Podsumowując, publikacja „Transformatory w eksploatacji” jest pozycją, którą można polecić każdemu, kto interesuje się tematyką nowoczesnego eksploatowania transformatorów mocy. – prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurek, fragmenty opinii

W celu uzyskania bliższych informacji o możliwości zakupu publikacji, prosimy o kontakt.


cigre-energo-complex
CIGRE 2010: HV bushing failure in service, diagnostics and modeling of oil-type bushings

Jacek Wańkowicz, Jerzy Bielecki (Instytut Energetyki), dr inż. Marek Szrot, dr hab. inż. Jan Subocz, prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski.

Referat poświęcony awariom przepustów wysokiego napięcia, diagnostyki i modelowania przepustów olejowych wygłoszony przez Prezesa ENERGO-COMPLEX dr inż. Marka Szrot w Paryżu podczas 43. sesji CIGRE.

[zobacz]  [pobierz]


Planowanie eksploatacji transformatorów z wykorzystaniem systemu TrafoGrade

dr inż. Marek Szrot, mgr inż. Janusz Płowucha, dr hab. inż. Jan Subocz.

[zobacz]  [pobierz]


cigre-energo-complex
CIGRE 2008: Condition assessment of medium-power transformers using diagnostic methods: PDC, FDS, FRA 
to support decision to modernize or replace service-aged units

prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski, dr hab. inż. Jan Subocz, dr inż. Marek Szrot, mgr inż. Janusz Płowucha, mgr. inż. Rafał Zaleski.

[zobacz]  [pobierz]


Ekonomiczne aspekty oceny stanu technicznego transformatorów

dr inż. Marek Szrot, dr hab. inż. Jan Subocz, mgr inż. Janusz Płowucha.

[zobacz]  [pobierz]


Podstawy oceny opłacalności modernizacji transformatorów

prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski, dr hab. inż. Jan Subocz, dr inż. Marek Szrot, mgr inż. Janusz Płowucha, mgr. inż. Rafał Zaleski.

[zobacz]  [pobierz]


cigre-energo-complex
CIGRE 2005: Contemporary Diagnostic Methods of HV Rotating Machine and Transformer Insulation

dr hab. inż. Jan Subocz, dr inż. Marek Szrot, mgr inż. Janusz Płowucha, prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski.

[zobacz]  [pobierz]