CONFERENCE PLAN
„SWITCHES IN OPERATION – 2018”
Q Hotel Plus Kraków 25-27.04.2018

25.04.2018 Wednesday

15.00 – 16.30 Registration
17.00 – 18.00 Session I
19.00 – Dinner party in Browar Lubicz

26.04.2018 Thursday

09.30 – 10.50 Session II

1. Przepięcia przy przerywaniu prądu zwarcia przez wyłączniki z SF6prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski
2. Przepięcia łączeniowe generowane przez wyłącznik próżniowy SN, zainstalowany w bezpośrednim sąsiedztwie transformatora o mocy 2500 kVA z biodegradowalnym estrem Midel 7131dr. inż. A. Gul (ABB Sp. z o.o.)
3. Możliwości eliminacji SF6 z wyłączników wysokiego napięcia ze szczególnym uwzględnieniem próżniowych układów gaszeniowych – dr. inż. P. Budziński (SIEMENS AG)
4. Doświadczenia diagnostyczne wyłączników WN w izolacji SF6P. Molenda (Energo-Complex, OBRE)

10.50 – 11.15 Coffee break

11.15 – 13.00 Session III

5. Doświadczenie ABB Sp. z o.o. w zakresie dostawy i uruchomienia urządzeń dla wyprowadzenia mocy z bloków energetycznych o mocy do 1000 MWdr inż. A. Gul (ABB Sp. z o.o.)
6. Diagnostyka wyłączników mocy na stacjach energetycznychD. Ziemer (OMICRON)
7. Doświadczenia z uruchomienia i eksploatacji wyłącznika próżniowego na napięcie 110kV mgr inż. M. Lechman (PSE S.A.).
8. Rewizja wewnętrzna wyłączników 110kV zawierających gaz SF6J. Szolc
9. Możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w diagnostyce zużycia styków podobciążeniowych przełączników zaczepów z wykorzystaniem metody emisji akustycznej dr hab. inż. Andrzej Cichoń prof. PO (Politechnika Opolska).

13.30 Dinner

14.30 – 15.30 Marketing session
1. SIBA, 2. SIEMENS, 3. WIKA, 4. OMICRON.

15.30 – 16.30 User panel
17.30 – 20.30 Sightseeing of Cracow, J. Skrzek’s concert
21.00 – 24.00 Gala dinner – Q Hotel Plus Kraków

27.04.2018 Friday

09.30 – 10.30 Session IV

10. Aktualne obowiązki podmiotów eksploatujących i serwisujących urządzenia z gazem SF6 w świetle przepisów polskich i UE dotyczących F-gazówdr hab. inż. J. Kozakiewicz prof. ICHP (Instytut Chemii Przemysłowej)
11. Gospodarka gazem SF6 – uwarunkowania prawne i praktyka. mgr inż. K. Grzegorczyk (PROZON)

10.30 – 11.00 Coffee break

11.00 – 12.00 Session V

12. G3 alternatywne medium izolacyjne do sześciofluorku siarkiprof. dr. hab. Inż. J. Subocz (ZUT Szczecin)
13. Pomiar jakości i wilgotności gazu SF6WIKA
14. Narzędzia do prowadzenia profesjonalnej gospodarki gazem SF6 na obiektach energetycznych w kontekście obowiązujących przepisów – mgr inż. M. Kuchta (ENERTEST)

12.00 – 12.15 End of the conference
12.30 Dinner

Parking info!

Our company is the organiser of periodic international conference Transformatory w Eksploatacji (Transformers in Operation).

This website contains information on current events and previously organised conferences. Please feel free to take part in the international projects serving for exchanging experiences, improving knowledge and establishing business relations.