ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

CONFERENCE PLAN
„SWITCHES IN OPERATION – 2018”
Q Hotel Plus Kraków 25-27.04.2018

25.04.2018 Wednesday

15.00 – 16.30 Registration
17.00 – 18.00 Session I
19.00 – Dinner party in Browar Lubicz

26.04.2018 Thursday

09.30 – 10.50 Session II

1. Przepięcia przy przerywaniu prądu zwarcia przez wyłączniki z SF6prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski
2. Przepięcia łączeniowe generowane przez wyłącznik próżniowy SN, zainstalowany w bezpośrednim sąsiedztwie transformatora o mocy 2500 kVA z biodegradowalnym estrem Midel 7131dr. inż. A. Gul (ABB Sp. z o.o.)
3. Możliwości eliminacji SF6 z wyłączników wysokiego napięcia ze szczególnym uwzględnieniem próżniowych układów gaszeniowych – dr. inż. P. Budziński (SIEMENS AG)
4. Doświadczenia diagnostyczne wyłączników WN w izolacji SF6P. Molenda (Energo-Complex, OBRE)

10.50 – 11.15 Coffee break

11.15 – 13.00 Session III

5. Doświadczenie ABB Sp. z o.o. w zakresie dostawy i uruchomienia urządzeń dla wyprowadzenia mocy z bloków energetycznych o mocy do 1000 MWdr inż. A. Gul (ABB Sp. z o.o.)
6. Diagnostyka wyłączników mocy na stacjach energetycznychD. Ziemer (OMICRON)
7. Doświadczenia z uruchomienia i eksploatacji wyłącznika próżniowego na napięcie 110kV mgr inż. M. Lechman (PSE S.A.).
8. Rewizja wewnętrzna wyłączników 110kV zawierających gaz SF6J. Szolc
9. Możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w diagnostyce zużycia styków podobciążeniowych przełączników zaczepów z wykorzystaniem metody emisji akustycznej dr hab. inż. Andrzej Cichoń prof. PO (Politechnika Opolska).

13.30 Dinner

14.30 – 15.30 Marketing session
1. SIBA, 2. SIEMENS, 3. WIKA, 4. OMICRON.

15.30 – 16.30 User panel
17.30 – 20.30 Sightseeing of Cracow, J. Skrzek’s concert
21.00 – 24.00 Gala dinner – Q Hotel Plus Kraków

27.04.2018 Friday

09.30 – 10.30 Session IV

10. Aktualne obowiązki podmiotów eksploatujących i serwisujących urządzenia z gazem SF6 w świetle przepisów polskich i UE dotyczących F-gazówdr hab. inż. J. Kozakiewicz prof. ICHP (Instytut Chemii Przemysłowej)
11. Gospodarka gazem SF6 – uwarunkowania prawne i praktyka. mgr inż. K. Grzegorczyk (PROZON)

10.30 – 11.00 Coffee break

11.00 – 12.00 Session V

12. G3 alternatywne medium izolacyjne do sześciofluorku siarkiprof. dr. hab. Inż. J. Subocz (ZUT Szczecin)
13. Pomiar jakości i wilgotności gazu SF6WIKA
14. Narzędzia do prowadzenia profesjonalnej gospodarki gazem SF6 na obiektach energetycznych w kontekście obowiązujących przepisów – mgr inż. M. Kuchta (ENERTEST)

12.00 – 12.15 End of the conference
12.30 Dinner