ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

We present a list of papers at the “Switches in Operation 2018” conference:

1. prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski: Przepięcia przy przerywaniu prądu zwarcia przez wyłączniki z SF6

2. dr. inż. P. Budziński (SIEMENS AG): Możliwości eliminacji SF6 z wyłączników wysokiego napięcia ze szczególnym uwzględnieniem próżniowych układów gaszeniowych

3. dr. inż. A. Gul (ABB Sp. z o.o.): Przepięcia łączeniowe generowane przez wyłącznik próżniowy SN , zainstalowany w bezpośrednim sąsiedztwie transformatora o mocy 2500 kVA z biodegradowalnym estrem Midel 7131

4. dr inż. A. Gul (ABB Sp. z o.o.): Doświadczenie ABB Sp. z o.o. w zakresie dostawy i uruchomienia urządzeń dla wyprowadzenia mocy z bloków energetycznych o mocy do 1000 MW

5. mgr inż. M. Kuchta (ENERTEST): Narzędzia do prowadzenia profesjonalnej gospodarki gazem SF6 na obiektach energetycznych w kontekście obowiązujących przepisów

6. dr hab. inż. J. Kozakiewicz prof. ICHP (Instytut Chemii Przemysłowej): Aktualne obowiązki podmiotów eksploatujących i serwisujących urządzenia z gazem SF6 w świetle przepisów polskich i UE dotyczących F-gazów

7. P. Molenda (Energo-Complex, OBRE): Doświadczenia diagnostyczne wyłączników WN w izolacji SF6

8. inż. J. Szolc: Rewizja wewnętrzna wyłączników 110kV zawierających gaz SF6

9. Pomiar jakości i wilgotności gazu SF6 – WIKA

10. T. Renaudin (OMICRON): Diagnostyka wyłączników mocy na stacjach energetycznych

11. mgr inż. M. Lechman (PSE S.A.): Doświadczenia z uruchomienia i eksploatacji wyłącznika próżniowego na napięcie 110kV

12. mgr inż. K. Grzegorczyk (PROZON): Gospodarka gazem SF6 – uwarunkowania prawne i praktyka

13. prof. dr. hab. Inż. J. Subocz (ZUT Szczecin): G3 alternatywne medium izolacyjne do sześciofluorku siarki

14. dr hab. inż. Andrzej Cichoń prof. PO. (Politechnika Opolska): Możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w diagnostyce zużycia styków podobciążeniowych przełączników zaczepów z wykorzystaniem metody emisji akustycznej