ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

W dniach 17-18.11.2015r. w Hotelu Green Hill w Wiśle odbyło się spotkanie poświęcone diagnostyce urządzeń energetycznych. Jego uczestnikami byli głównie przedstawiciele zakładów górniczych zrzeszonych w Kompanii Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym, Węglokoks Kraj i Spółce Restrukturyzacji Kopalń oraz przedstawiciele firm: ZGH Bolesław, Stalprodukt, OPA ROW.

Tematyka spotkania skupiła się na zagadnieniach związanych z diagnostyką transformatorów mocy oraz maszyn wirujących. Panele tematyczne prowadzili: prof. dr hab. inż. Jan Subocz oraz mgr inż. Janusz Płowucha. Uczestnicy oprócz zapoznania się z najnowszymi metodami diagnostycznymi oraz sposobami ich interpretacji, skorzystali z okazji do wymiany doświadczeń w gronie specjalistów.

Organizatorami były firmy: ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. oraz OBRE Sp. z o.o.