ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

W związku z planowanymi inwestycjami spółki, składamy niniejszym zapytanie ofertowe do wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Oferty prosimy składać w sekretariacie spółki lub drogą elektroniczną na adres:
energo-complex@energo-complex.pl

Oferty prosimy składać do dnia: 31.03.2013 r.

Przewidywany termin realizacji inwestycji: lipiec – grudzień 2013 rok.

Przedmiotem oferty jest:

  1. Zakup, instalacja, szkolenie oraz uruchomienie infrastruktury komputerowej oraz sieciowej serwerowni w siedzibie spółki;
  2. Zakup akcesoriów do serwerowni;
  3. Zakup, instalacja i uruchomienie klimatyzacji oraz wentylacji w serwerowni spółki;
  4. Zakup 4 komputerów przenośnych (notebook);
  5. Zakup 4 kompletów oprogramowania OFFICE;
  6. Zakup urządzenia pomiarowego MT-3;
  7. Zakup urządzenia pomiarowego CPC-100;
  8. Napisanie aplikacji komputerowej działającej w trybie on-line do autorskiego systemu pomiaru i analizy wyników TRAFOGRADE.

W ramach zakupu i instalacji infrastruktury komputerowej serwerowni oczekujemy na wyszczególnienie w ofercie:

W ramach zakupu akcesoriów do serwerowni oczekujemy na:

W ramach zakupu i uruchomienia klimatyzacji oraz wentylacji w serwerowni oczekujemy na:

W ramach zakupu 4 komputerów przenośnych oczekujemy na:

W ramach zakupu 4 kompletów pakietu OFFICE oczekujemy na:

W ramach zakupu urządzeń pomiarowych MT-3 i CPC-100 oczekujemy na:

W ramach zakupu aplikacji TRAFOGRADE oczekujemy na:

Składane oferty powinny zawierać co najmniej:

Informujemy, że przedmiotowa inwestycja może być współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, co może mieć wpływ na termin i zakres realizacji inwestycji.