Menu

Wyłączniki WN

W oparciu o technologie firmy OMICRON i tester CIBANO 500 do naszych usług wprowadziliśmy diagnostykę wyłączników WN i SN. Zakres badań uzupełnia analiza gazu SF6 z wykorzystaniem urządzenia IR Zerowaste

Badania wyłącznika obejmują:

 • Pomiar rezystancji statycznej prądem minimum 100A DC
 • Minimalne napięcie zadziałania wyzwalacza i cewek zamykających
 • Analiza czasów wyłącznika:
 • Czas wyłączania
 • Niejednoczesność faz
 • Sekwencja nastawialnych czasów dla operacji: Otwórz, Zamknij, OZ, ZO, O-ZO, ZO-ZO i O-ZO-ZO.
 • Analiza prądów cewek wyłączających I zamykających
 • Pomiar rezystancji cewek wyłączających I zamykających
 • Badania z obniżonym napięciem zasilającym dla operacji, Otwórz, Zamknij
 • Pomiar rezystancji dynamicznej (prądem do 100A DC)
 • Analiza prądów silnika napędu
 • pomiar czasu zbrojenia napędów poszczególnych biegunów,
 • sprawdzenie działania blokady przeciw pompowaniu oraz zabezpieczenia od niezgodności położenia biegunów,
 • pomiar izolacji doziemnej i między stykowej,
 • Analiza ruchu:
 • Pomiar prędkości ruchu styków wyłącznika z oraz sporządzenie dla tych pomiarów wykresu,
 • W zakres badań gazu SF6 wchodzi:
 • Pomiar jakości gazu SF6 (%)
 • Badanie produktów rozpadu gazu SF6 (SO2) (np. w ppm)
 • Określenie zawilgocenia gazu SF6 (np. w ppm).
 • Określenie punktu rosy gazu SF6
 • Kontrola (sprawdzenie) wartości nastaw czujników gęstości gazu SF6, czujników sygnalizacji ubytku gazu oraz czujników blokady sterowania,

Badanie Wyłącznika WN