ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

Transformatory
w Eksploatacji

Ustka 24-26 maja 2023 r.

Mamy nadzieję, że mimo trudnej sytuacji w sektorze energetycznym, będziecie mogli Państwo wziąć udział w organizowanej przez nas XII konferencji „Transformatory w Eksploatacji”.

Miejscem wydarzenia, które odbędzie w dniach od 24 do 26 maja 2023 r. będzie Hotel Grand Lubicz w Ustce.

W myśl założeń naszej konferencji, będziemy już tradycyjnie zajmować się szeroko pojętą tematyką związaną z transformatorami energetycznymi i specjalnymi.

Od dłuższego już czasu bardzo często poruszaliśmy zagadnienia dotyczące przedłużenia czasu życia transformatorów. W sytuacji pogłębiającego się globalnego kryzysu energetycznego, zasady rynkowe związane z produkcją transformatorów obowiązujące jeszcze rok temu odeszły do przeszłości.

Za to nisko kosztowa rewitalizacja transformatorów stała się istotną szansą na sprostanie wyzwaniom stawianym przez transformację energetyczną, której celem jest osiągnięcie nie tylko neutralności klimatycznej w roku 2050, ale także przebudowa gospodarki i stosunków społecznych.

W ostatnim czasie towarzyszy nam szeroka debata dotycząca przyszłości krajowego systemu energetycznego. Kluczowe znaczenie mają odpowiedzi między innymi na pytania:

  • Czy będziemy zmierzali w kierunku podtrzymywania modelu energetyki wielkoskalowej opartej na sprawdzonych w praktyce ale przestarzałych rozwiązaniach technicznych elektrowni z blokami klasy 1000 MW i większych ?
  • Czy raczej pójdziemy w kierunku budowania rozproszonego sytemu wytwórczego dostosowanego do zróżnicowanych pod względem wielkości osłon elektroprosumenckich?
  • Jak w okresie trwającej trzy dekady transformacji będziemy potrafili umiejętnie łączyć obydwa te modele ?

W świetle tych i innych dylematów chcielibyśmy przedstawić rolę jaką ma spełniać zrewitalizowany transformator pracujący w systemie energetycznym czy też jak można go wykorzystać jako sieciowy terminal dostępowy w nowo powstających osłonach elektroprosumenckich i wirtualnych systemów elektrycznych.

XII Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna
„Transformatory w Eksploatacji”.

TEMATYKA

• Rewitalizacja transformatorów jako odpowiedź na wymagania transformacji energetycznej w trybie TETIPE.

• Praktyczne przykłady zastosowania nowoczesnych metod diagnostycznych oraz pomiarów WNZ do oceny stanu technicznego transformatorów w eksploatacji oraz w ramach prób odbiorczych po pracach remontowych na miejscu zainstalowania.

• Wydłużenie czasu życia transformatora poprzez zastosowanie nowej generacji oleju biodegradowalnego o obniżonym śladzie węglowym BIO 300X.

• Specjalne wykonania transformatorów dedykowanych do pracy na platformach
off shore.

• Zastosowanie transformatora (SN/nN, 110 kV/SN) jako sieciowego terminala dostępowego (STD) w strukturze elektroprosumenckiej osłony kontrolnej OK(EP)

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski
Hydro-Québec Research Institute (IREQ)
Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
Politechnika Śląska
Dr inż. Aleksander Gul
Hitachi Power Grid Sp. z o.o.
Dr hab. inż. Paweł Rózga, prof. PŁ
Politechnika Łódzka
Dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof.ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Dr inż. Piotr Szymczak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Prof. dr hab. inż. Paweł Żukowski
Politechnika Lubelska

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Marek Szrot – Energo-Complex
Rafał Pająk – NYNAS
Wojciech Leśniak – Energo-Complex

 

REFERATY

Referaty wraz z krótkim streszczeniem prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej : konferencja@energo-complex.pl
Referaty należy przygotować w formacie A4 w edytorze Microsoft Word.

 

PROMOCJA FIRM

Istnieje możliwość promocji firm w trakcie trwania konferencji oraz w materiałach konferencyjnych.

NFORMACJE

Termin konferencji
24-26 maja 2023r.

Miejsce
Hotel GRAND LUBICZ ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka
www.grandlubicz.pl

Opłaty
Uczestnictwo w konferencji
3 250,00 + 23% VAT zakwaterowanie w pokoju 2 os.
3 750,00 + 23% VAT zakwaterowanie w pokoju 1 os.

Opłata obejmuje: udział w konferencji zakwaterowanie, wyżywienie oraz komplet materiałów konferencyjnych .

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nie przybycia uczestnika (materiały konferencyjne zostaną przesłane pocztą)

Terminy
– przesyłanie streszczeń referatów 30.03.2023r.
– zgłaszanie uczestnictwa w konferencji 30.04.2023r.
– wniesienie opłat 15.05.2023r.

Kontakt:
W sprawach organizacyjnych – Wojciech Leśniak
T: +48 32 775 67 06; M: +48 607 691 319
E-mail: wojciech.lesniak@energo-complex.pl
W sprawach naukowych –
E-mail: konferencja@energo-complex.pl.pl

Formularz zgłoszenia (dostępny poniżej) prosimy wydrukować, podpisać i jego skan przesłać pocztą elektroniczną na adres: konferencja@energo-complex.pl

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
ING Bank Śląski S.A.
76 1050 1230 1000 0023 0022 4611
Z dopiskiem „Konferencja 2023”.

Aktualne informacje dotyczące Konferencji „Transformatory w Eksploatacji” dostępne na stronie internetowej www.energo-complex.pl i www.obre.pl
oraz w aplikacji mobilnej EC EVENTS, którą można pobrać na stronie sklepu Google Play lub App Store.

Aplikacja umożliwia śledzenie informacji związanych z konferencjami organizowanymi przez Energo-Complex. Uczestnicy konferencji mogą śledzić dodatkowe informacje związane z: planowaniem sesji konferencyjnych, tematami wykładów i innych wydarzeń, które organizowane są podczas konferencji.

The application allows you to track information related to the conferences organized by Energo-Complex. Conference participants can track the added information related to: plan conference sessions, topics of lectures and other events to be organized during the conference.