AKADEMIA
TRANSFORMACJI
ENERGETYCZNEJ

KATOWICE 4-5/10/23

Zapraszamy serdecznie 4 października 2023 r. do Hotelu Diament w Katowicach na spotkanie, w trakcie którego w prosty sposób postaramy się wyjaśnić podstawowe zagadnienia związane z transformacją energetyczną.

Wierzymy, że zaproponowana tematyka i formuła spotkania umożliwi Państwu stworzenie własnej strategii rozwoju gospodarki energetycznej w Waszych przedsiębiorstwach. A to pozwoli Wam na sprostanie wyzwaniom rynkowym wynikającym z polityki Wspólnoty Europejskiej w zakresie neutralności klimatycznej do roku 2050.

Spotkanie otworzy senator Stanisław Lamczyk, który jest szefem zespołu senackiego do spraw nowego prawa elektrycznego.

Ponadto wezmą w nim udział najwięksi krajowi eksperci w tej dziedzinie.

Panel I

Wytyczne i założenia KE w sprawie dojścia do neutralności klimatycznej do roku 2050.

Główne założenia Transformacji Energetycznej w trybie TETIP do elektroprosumeryzmu.

Nowe Prawo Elektryczne jako konieczność wynikająca z nowego porządku energetycznego.

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
w myśl ustawy z dnia 20 maja 2016:

 • szansa na szybkie oszczędności w bilansie energetycznym (nawet do 30% zużywanej energii)
 • możliwość pozyskania dodatkowego, finansowania
  za świadectwa z pochodzenia tzw. białych certyfikatów,

Program Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 Działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny Priorytet – Zazielenienie przedsiębiorstw. Obowiązki właściciela infrastruktury energetycznej
wynikające z obecnych przepisów (Rozporządzenie
Ministra Energii z dnia 25.09.2019 r.) oraz profilaktyka
zapobiegania awariom.

Jak funkcjonuje system elektroenergetyczny? Od Systemu ENTSO-E (Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych) do mikroinstalacji.

Kto może zostać elektroprosumentem oraz jaka jest jego rola w procesie transformacji?

 • szanse i zagrożenia
 • czy auto-konsumpcja jest opłacalna?
 • czy warto magazynować energię?
 • jak przeprowadzić proces transformacji energetycznej w przedsiębiorstwie.

Panel II

Rozwój OZE. Wyboista droga do neutralności klimatycznej.

 • Błędy projektowe, wykonawcze, w doborze aparatury oraz inne problemy w eksploatacji instalacji OZE,
 • ograniczenia sieci największą przeszkodą dla dalszego wzrostu mikro i mini instalacji?
 • problemy z włączeniem dużych instalacji OZE w tym offshore do struktury krajowego SE, praktyczne rozwiązania smart-grid nasyconych
  OZE,
 • cyberbezpieczeństwo w sieciach energetycznych,
 • wykorzystanie instalacji przemysłowych i postkopalnianych do celów produkcji i magazynowania energii na dużą skalę,
 • wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury KSE poprzez jej modernizację i optymalizację, projektowanie GPO (główny punkt odbioru energii) oraz właściwy dobór aparatury rozdzielczej urządzeń STD sieciowych terminali dostępowych, transformator jako Sieciowy Terminal Dostępowy (STD).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin
04 października 2023 r.

Miejsce:
Park Hotel Diament Katowice
ul. Wita Stwosza 37, Katowice
https://www.hotelediament.pl

Opłaty:
Koszt uczestnictwa – 1 450,00 PLN + 23% VAT
Opłata obejmuje: udział w seminarium, komplet materiałów informacyjnych, wyżywienie i parking. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów. Szczegóły
umieszczono w formularzu rejestracji uczestnictwa.

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzybycia uczestnika

Ważne daty:

Zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu do 30.09.2023 r.

Wniesienie opłat do 02.10.2023 r.

Kontakt:
Wojciech Leśniak
T: +48 32 775 67 82; M: +48 607 691 319
E-mail: konferencja@energo-complex.pl

Wypełnione formularze należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
konferencja@energo-complex.pl

Wpłaty należy przesyłać na konto:

BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Chorzów

Nr Rachunku PLN: 71 1750 0012 0000 0000 2256 1219

SWIFT: RCBWPLPW

IBAN: PL 71 1750 0012 0000 0000 2256 1219

z dopiskiem „Akademia Transformacji Energetycznej”

PLAN SEMINARIUM 

4 października – środa

Park Hotel Diament Katowice

8.00 – 9.00 rejestracja uczestników
(stanowisko przy recepcji hotelowej)

9.00 – 11.30 I panel
(sala konferencyjna – VI piętro)

11.30 – 12.00 przerwa (bufet z napojami)

12.00 – 14.00 II panel
(sala konferencyjna – VI piętro)

14.00 – 14.30 podsumowanie
(sala konferencyjna – VI piętro)

15.00 obiad
(restauracja hotelowa – VI piętro)

19.00 uroczysta kolacja w foyer Teatru Śląskiego

5 października – czwartek

Siedziba ENERGO-COMPLEX

Ul. Lotników 9, 41-949 Piekary Śląskie
10.00 – 12.00 Osłona elektroprosumencka w praktyce. Prezentacja rzeczywistych elementów osłony. Magazyn energii z inwerterem, piec indukcyjny z termicznym magazynem energii oraz układem kogeneracji
system zarządzania energią EMS, ładowarka EV

12.00 – 13.00 obiad

Organizatorzy

Partner strategiczny

Partnerzy

Firmy wspierające

KRAKÓW

Patronat medialny

Aktualne informacje dotyczące seminarium „Akademia Transformacji Energetycznej” dostępne na stronie internetowej www.energo-complex.pl
oraz w aplikacji mobilnej EC EVENTS, którą można pobrać na stronie sklepu Google Play lub App Store.

Aplikacja umożliwia śledzenie informacji związanych z konferencjami organizowanymi przez Energo-Complex. Uczestnicy konferencji mogą śledzić dodatkowe informacje związane z: planowaniem sesji konferencyjnych, tematami wykładów i innych wydarzeń, które organizowane są podczas konferencji.

The application allows you to track information related to the conferences organized by Energo-Complex. Conference participants can track the added information related to: plan conference sessions, topics of lectures and other events to be organized during the conference.